نام شما:
ایمیل مقصد:

این احتمال وجود دارد که مجلس دهم رکورد حضور زنان در پارلمان را بزند و برای اولین بار 22 نماینده زن بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه بزنند.

این احتمال وجود دارد که مجلس دهم رکورد حضور زنان در پارلمان را بزند و برای اولین بار 22 نماینده زن بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه بزنند.


گروه: مطالبات زنان، جوانان و نوآوران
تاریخ درج: 1394/12/11
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

گروه سياسي: براساس نتایج نهایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون 14 نماینده زن به طور قطعی به مجلس آینده راه پیدا کرده‌اند و 8 نفر دیگر نیز در دور دوم انتخابات به رقابت ادامه می دهند و لذا این احتمال وجود دارد که مجلس دهم رکورد حضور زنان در پارلمان را بزند و برای اولین بار 22 نماینده زن بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه بزنند. در دوره اول تا سوم مجلس 4 زن، در دوره چهارم 9 زن، در دوره پنجم 14 زن، در دوره ششم 13 زن، دردوره هفتم 13 زن، در دوره هشتم 8 زن و در دوره نهم 9 زن به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضورداشتند.
 
**مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی چهار زن را از این حوزه انتخابیه روانه مجلس کردند.
 
مریم بهروزی متولد سال 1324، گوهرالشریعه دستغیب متولد 1314، عاتقه صدیقی (رجایی) متولد 1322و اعظم طالقانی متولد 1322اولین نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی از میان 327 نماینده بودند.
 
**در دومین دوره مجلس شورای اسلامی هم این مردم پایتخت بودند که به زنان برای نمایندگی‌شان در مجلس اعتماد کردند و مرضیه حدیدچی(دباغ) متولد 1318، گوهرالشریعه دستغیب متولد 1314، مریم بهروزی متولد 1324 و عاتقه صدیقی متولد 1322را به عنوان چهار نماینده زن در میان 274 نماینده به مجلس روانه کردند.
 
**شاید این عملکرد مثبت زنان دوره دوم مجلس بود که باعث شد موکلین‌شان برای دوره سوم مجلس شورای اسلامی هم به آنها اعتماد کرده و به آنها نمایندگی بدهند، به این ترتیب در دوره سوم هم چهار نماینده زن از میان 278 نماینده در مجلس حضور داشتند.
 
**دوره چهارم مجلس شورای اسلامی اما به نسبت سه دوره قبل تعداد بیشتری از زنان را در خود جای داده بود.
 
همچنان که فخرالتاج امیر شقاقی متولد 1320 از حوزه انتخابیه هشترود، فاطمه همایون مقدم متولد 1324 از حوزه انتخابیه آذرشهر، اختر درخشنده متولد 1321 از حوزه انتخابیه کرمانشاه، قدسیه سیدی علوی متولد 1330 از حوزه انتخابیه مشهد و نفیسه فیاض‌بخش متولد 1343، منیره نوبخت متولد 1329، مرضیه وحید دستجردی متولد 1338، مریم بهروزی متولد 1324 و پروین سلیحی متولد 1336 از حوزه انتخابیه تهران به عنوان 9 زن مجلس چهارم از میان 275 نماینده به پارلمان راه یافتند.
 
**در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان زن رشد بیشتری پیدا کرد و این بار 14 نماینده زن از میان 277 نماینده به مجلس راه یافتند.
 
مرضیه حدیدچی(دباغ) متولد 1318 از همدان، الهه راستگو متولد 1341 از ملایر، نیره اخوان بیطرف متولد 1335 از اصفهان، زهرا پیشگاهی فرد متولد 1334 از اصفهان، قدسیه سیدی علوی متولد 1330 از مشهد، مرضیه صدیقی متولد 1336 از مشهد، شهربانو امانی متولد 1339 از ارومیه و همچنین سهیلا جلودارزاده متولد 1337، فاطمه رمضان‌زاده متولد 1336، نفیسه فیاض‌بخش متولد 1343، فاطمه کروبی متولد 1325، منیره نوبخت متولد 1329، مرضیه وحید دستجردی متولد 1338و فائزه هاشمی متولد 1341 از تهران در مجلس حضور یافتند.
 
**در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز 13 نماینده زن از 297 نماینده به پارلمان راه یافتند.
 
شهربانو امانی متولد 1339 از سوی مردم ارومیه، سیده فاطمه خاتمی متولد 1336 از طرف مردم مشهد، طاهره رضازاده متولد 1339 از طرف مردم شیراز، حمیده عدالت متولد 1335 از سوی مردم دشتستان، اکرم مصوری منش متولد 1338 از طرف مردم اصفهان، اعظم ناصری‌پور متولد 1345 از سوی مردم اسلام آباد غرب و مهرانگیز مروتی متولد 1341 از سوی مردم خلخال و سهیلا جلودار‌زاده متولد 1337، فاطمه حقیقت‌جو متولد 1347، فاطمه راکعی متولد 1333، وحیده علائی طالقانی متولد 1322، جمیله کدیور متولد 1342و الهه کولایی متولد 1335 از طرف مردم پایتخت برای نمایندگی در دوره ششم انتخاب شدند.
 
**تعداد نمایندگان زن در مجلس هفتم هم همانند مجلس ششم ۱۳نفر بود که مردم از بین 294 نماینده آنها را انتخاب کرده بودند.
 
فاطمه آجرلو متولد 1345 از حوزه انتخابیه کرج، نیره اخوان متولد 1335 از حوزه انتخابیه اصفهان، رفعت بیات متولد 1336 از حوزه انتخابیه زنجان، هاجر تحریری نیک صفت متولد 1343 از حوزه انتخابیه رشت، عشرت شایق متولد 1342 از حوزه انتخابیه تبریز، عفت شریعتی متولد 1331 از حوزه انتخابیه مشهد و مهرانگیز مروتی متولد 1341 از حوزه انتخابیه خلخال و همچنین فاطمه آلیا متولد 1335، لاله افتخاری متولد 1338، الهام امین‌زاده متولد 1343، فاطمه رهبر متولد 1343، سهیلا جلودارزاده متولد 1337 و نفیسه فیاض‌بخش متولد 1343 از حوزه انتخابیه تهران 13 نماینده زن مجلس هفتم بودند.
 
**در مجلس هشتم اما تعداد نمایندگان زن ریزش پیدا کرد و به 8 نفر از بین 288 نماینده تقلیل پیدا کرد.
 
فاطمه آجرلو متولد 1345 از کرج، نیره اخوان متولد 1335 از اصفهان، عفت شریعتی متولد 1331 از مشهد و همچنین فاطمه آلیا متولد 1335، لاله افتخاری متولد 1338، زهره الهیان متولد 1347، فاطمه رهبر متولد 1343 و طیبه صفایی متولد 1339 از تهران، هشت نماینده زن مجلس هشتم بودند.
 
**در مجلس نهم نیز تعداد نمایندگان زن تنها 9 نفر از 288 نماینده بود.
 
مهناز بهمنی از سوی مردم سراب، شهلا میرگلو بیات از طرف مردم ساوه و زرندیه، نیره اخوان بیطرف از سوی مردم اصفهان، حلیمه عالی از طرف مردم زابل و زهک، سکینه عمرانی از سوی مردم سمیرم و فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، زهره طبیب زاده نوری و لاله افتخاری از سوی مردم پایتخت برای حضور در صحن سبز پارلمان راهی مجلس شدند.
 
**در دوره دهم نیز تاکنون حضور 14 نماینده زن که 8 نفر آنها از تهران هستند قطعی شده و 8 نفر دیگر نیز در مرحله دوم انتخابات با رقبایشان به رقابت می پردازند تا تکلیف کرسی‌های زنان در مجلس آینده مشخص شود.
 
علاوه بر سهیلا جلودارزاده، فریده اولاد قباد، سید فاطمه حسینی، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر و طیبه سیاوشی شاه عنایتی که از سوی مردم تهران راهی مجلس شدند، مردم اصفهان ناهید تاج‌الدین و مینو خالقی و مردم نیشابور هاجر چنارانی، مردم مبارکه زهرا سعیدی، مردم دیر و کنگان سکینه الماسی و مردم قزوین سیده حمیده زرآبادی را به عنوان نمایندگان خود در مجلس انتخاب کردند.
 
اعظم محمدی نیا از حوزه انتخابیه خرم آباد، فاطمه مقصودی از حوزه انتخابیه بروجرد، سمیه محمودی از حوزه انتخابیه شهرضا، معصومه آقا پورعلی از حوزه انتخابیه شبستر، خدیجه ربیعی فرادنبه از حوزه انتخابیه بروجن، شهلا میرگلوبیات از حوزه انتخابیه ساوه، سارا فلاحی از حوزه انتخابیه ایلام و زهرا ساعی از حوزه انتخابیه تبریز نیز در مرحله دوم انتخابات به رقابت می‌پردازند تا مشخص شود زنان چه تعداد از کرسی‌های سبز مجلس دهم را در اختیار خواهند گرفت

بستن http://www.modarair.com/news/1391-07-15-14-20-48/حضور-زنان-در-مجلس.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 494629     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: