نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

دکتر علی شریعتی / خودسازی انقلابی : انسان فقط و فقط یک چیز بیشتر نیست و آن و همه ی ارزشها از آن زاییده میشوند و آن اختیار و ازادی مطلق توست.

دکتر علی شریعتی / خودسازی انقلابی : انسان فقط و فقط یک چیز بیشتر نیست و آن و همه ی ارزشها از آن زاییده میشوند و آن اختیار و ازادی مطلق توست.


گروه: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع.
تاریخ درج: 1392/5/29
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 1

 

نقطه ضعف مدهب موجود رسمی این است که واقعا انسان را از انسان بودن خارج می کند و به صورت یک بنده ی کدای ملتمس برای نیروهای غیبی که خارج از قدرت ائویند در میآورد انسان را از اراده خویش بیگانه و خلع می کند.این مذهب رسمی است که ما الان می شناسیم...

نقطه ضعف سوسیالیسم این است که آنرا به ماده گرایی وصل کرده اند و در عمل هم به صورت دولت پرستی و اصلات رعیس دولت و رهبر در آمده است...

اگزیستانسیالیسم نیز نقطه ضعفش این است که هر چند به اصالت وجودی انسان و آزادی او تکیه می کند ولی وقتی خدا را و مسادل اجتماعی را نفی می کند و بوجود خود انسان بر میگردد در هوا معطل می گذارد.آن احساسی ارزش دارد که بعد از شک و دلهره و اضطراب و درد بوجود میاید ارزش دارد.

دکتر علی شریعتی


انسان فقط وفقط یک چیز بیشتر نیست و آن و همه ی ارزشها از آن زاییده میشوند و آن اختیار و ازادی مطلق توست.

نقطه ضعف مدهب موجود رسمی این است که واقعا انسان را از انسان بودن خارج می کند و به صورت یک بنده ی کدای ملتمس برای نیروهای غیبی که خارج از قدرت ائویند در میآورد انسان را از اراده خویش بیگانه و خلع می کند.این مذهب رسمی است که ما الان می شناسیم...

نقطه ضعف سوسیالیسم این است که آنرا به ماده گرایی وصل کرده اند و در عمل هم به صورت دولت پرستی و اصلات رعیس دولت و رهبر در آمده است...

اگزیستانسیالیسم نیز نقطه ضعفش این است که هر چند به اصالت وجودی انسان و آزادی او تکیه می کند ولی وقتی خدا را و مسادل اجتماعی را نفی می کند و بوجود خود انسان بر میگردد در هوا معطل می گذارد.آن احساسی ارزش دارد که بعد از شک و دلهره و اضطراب و درد بوجود میاید ارزش دارد.

مهم ترین جریانات بشری در سه کلمه خلاصه می شود...

1-عشق که ریشه ی تجلی مکتب های عرفانی است.

2-عدالت مادی بین ملت ها و طبقات...

3-اصالت وجودی انسان به معنای تکیه کردن و بازگشت به درونی ذاتی

سوسیالیسم مرا به مسدولیت اجتماعی دیکران می خواند و از طرفی عرفان و عشق رابطه ی مرا با عالم وجود زندگی سرنوشت نهایی وجود و نوعی میخواند.

اسلام روحش و جوهرش عرفان است اما تکیه اش به مسائل عدالت اجتماعی است....

توحید اسلامی تنها توحیدی است که وجود انسان را در برابر خدا اثبات می کند.

حضرت علی:در حکومت من اکر زنی مظلوم مورد تجاوز واقع شود اگر مردم سرزنشم نکنید.

اگر واقعا مکتب را از بین سه بعد یعنی بعد اصالت وجودی و اصالت عدالت و اصالت عرفان بعنوان جراغ درونی ذات انسانی نگاه کنیم به نظر من بهترین وجه نیازمندی زمان خود را رفع کرده ایم


منبع:کتاب خود سازی انقلابی از صفحه ی 77 تا 90
بستن http://www.modarair.com/news/میراث/دکتر-علی-شریعتی.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 357123     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: