نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

ملت رشید ایران در انتخابات سال92 ریاست جمهوری به تفکر اعتدال و میانه روی،راستگویی، اخلاق ورزی، خردجمعی و دوری از تنشهای حزبی و جناحی روی آوردند.

ملت رشید ایران در انتخابات سال92 ریاست جمهوری به تفکر اعتدال و میانه روی،راستگویی، اخلاق ورزی، خردجمعی و دوری از تنشهای حزبی و جناحی روی آوردند.


گروه: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع.
تاریخ درج: 1393/7/8
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0
تدبیر24:سعید پایبند - امروزه شاهد روشهای نوین و پیچیده ای هستیم که به اشکال مختلف بعضی از چهره های دلسوز جامعه را مورد هجمه، تخریب، و تهمت گروه قلیلی قرار می گیرند. شخصیت های بزرگی که برای ملت جانفشانی کرده اند و در سطوح مدیریتی خرد تا کلان؛ خدمات ارزنده ای انجام داده اند. با لباس مقدس نظام به عنوان خادم ملت خدمتگزاری نموده اند. از آرمان های حضرت امام(ره) پاسداری کرده اند. مکتب جمهوری اسلامی ایران برگرفته از احکام، قواعد و اخلاق اسلامی است و قوانین نظام نشات گرفته از این الگوها و ارزشها است، ولی متاسفانه بعضی از اشخاص برای رسیدن اهداف خویش و جناحشان، ترور شخصیتهای دلسوز را سرلوحه خودشان قرار داده اند و در مواردی تهمت های ناروا می زنند، که این بد اخلاقیها با مکتب اسلام و ایرانی همخوانی ندارد.
بدعت ها زمانی خطرناک و به عنوان یک آفت برای جامعه محسوب می شود، که این بد اخلاقیها به صورت عادی و روز افزون در سطح جامعه آشکارتر شود و عده ای محدود و خاص این کار را انجام می دهند، بد ترین نوع شیوه بد اخلاقی همین است. بعضی از افراد به خاطر حفظ منافع حزبشان، به هر نوع بد اخلاقی متوسل می شوند و با گفتمان فریب کارانه از جمله؛ تزویر، ریا، خدعه، نیرنگ دنبال عوام فریبی هستند. بعضی افراد تلاش دارند به طرقهای مختلف جای پای خود را در عرصه سیاسی مستحکم نمایند، تا فضا را برای جولان همیشگی خود باز نگه دارند. این گروها با زیر پا گذاشتن قوانین و بی اعتنایی به ساختارها و نهادها؛ موفقیت خود را در تنش، آشفته جلوه دادن صحنه سیاسی و تلاش برای منزوی کردن افراد دلسوز می پندارند. مقصودشان شکاف و چند دستگی در عرصه سیاست می دانند و با همین بی تدبیری ها لطمه جبران ناپذیری بر فضای معنوی جامعه می گذارند، همچنین بر اخلاق مردم تاثیرات مخربی خواهند گذاشت.
تصور غلطی که برای بعضی بوجود آمده؛ این هست که می توانند از طریق ذهنیت های خود ساخته و بدون در نظر گرفتن قانون بر سر مسند قدرت بمانند و تمام ارزشهای اخلاقی را نردبان کنند. در صورتی که این یک حرکت مذموم و بدور از انسانیت است و از عوامل سقوط و طردشدنشان می شود. بعضی ها حق ندارند، به اسم دیگران ولی به کام خودشان چهره های موثر را تخریب کنند و زیر لوای باورهای جامعه به مقاصدشان برسند.
کسانیکه با اعمال شرارت و خشونت آمیز برای نیل به قدرت و حفظ بقای خودشان به شیوه های بد اخلاقی پناه می برند، صرف نظر از منافع ملی و خواسته های مردم، افراد خدوم را تخریب می کنند، همیشه در پی سود خودشان هستند و هرشخصی در مسیر راهشان باشند، از میان بر می دارند و دنبال امیال خویش هستند.

نقدها زمانی برای ملت سودمند است، که در راستای مرتفع نمودن مشکلات و موانع ملت باشند، مشکلی را حل نمایند و منجر به ترقی، پیشرفت و پویایی جامعه بینجامد. ملت رشید ایران در انتخابات سال92 ریاست جمهوری به گفتمان افراطی گری، بی اخلاقیها و شعارهای بدون عمل جواب منفی دادند و به تفکر اعتدال و میانه روی،راستگویی، اخلاق ورزی، خردجمعی و دوری از تنشهای حزبی و جناحی روی آوردند.

بستن http://www.modarair.com/news/میراث/تفکر-اعتدال.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 357145     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: