نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

"ماده 108 منشور حقوق شهروندی و حق دانش آموزان"، سخنرانی حمیدرضا موحدی زاده در جمع تشکل های فرهنگی استان خراسان رضوی با حضور دکتر دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1395/11/15
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0


 

دیدار وزیر آموزش و پرورش با اعضای تشکل های مدنی و غیر دولتی در مشهد