نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

"سرانجام توافق بین المللی برجام و رابطه آن با قانون داماتو"/ بخش دوم/ نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده، فعال مدنی اصلاح طلب


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1395/10/6
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

تحولات جهانی و منطقه ای و تأثیرات آن بر روی آینده، منافع و امنیت ملی کشور عزیزمان ایران، مهم ترین دغدغه و اولویت سیاست خارجی و نگاه دقیق تر به سیاست های داخلی دولت "تدبیر و امید" را در عرصه های تصمیم سازی، تشکیل می دهد. سرنوشت توافق بین المللی برجام پس از استقرار جمهوری خواهان در کنگره و کاخ سفید، می تواند از مؤلفه های تأثیرگذار این اولویت استراتژیک باشد. از سوی دیگر تمدید قانون داماتو توسط کنگره و ماجراجویان  امریکایی و عدم امضای آن از سوی باراک  اوباما و رابطه آن با برنامه جامع اقدام مشترک از دیگر اهداف این بررسی، تجزیه و تحلیل خواهد بود. اینک برای تبیین شرایط پیش رو و راهبرد مواجهه با آن، به نتایج عملی برجام و رابطه آن با تمدید داماتو خواهیم پرداخت،(بخش دوم را در اینجا مطالعه نمایید.)