نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

فیدل کاسترو

فیدل کاسترو "انقلابی عدالت خواه" یا "دیکتاتور خودخواه" ؟ یادداشتی از: حمیدرضا موحدی زاده


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1395/9/6
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

آیا فیدل کاسترو یک مبارز انقلابی تمام عیار بود که با شعار برابری و عدالت، انقلاب کوبا را به کمک مردم و پارتیزان های شیفته و تحت امر خودش به ثمر رساند و حکومت کودتایی فاسد باتیستا را سرنگون و به جای آن حکومت کمونیستی متحد با اتحاد جماهیر شوروی را مستقر کرد و در نهایت تبدیل به یک حکومت دیکتاتوری و خودکامه در جهان و امریکای لاتین شد؟


فیدل کاسترو فرمانده و رهبر انقلاب سوسیالیستی کوبا در سن 90 سالگی دیده از جهان فرو بست و تسلیم مرگ شد. نزدیک به 40 سال قبل که من نوجوانی انقلابی بودم با نام کاسترو و چه گوار آشنا شدم. دورانی که جنبش های روشنفکری، مردمی و ضد استعماری رواج پیدا کرده بود، در سال 1356 و 1357 که همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی ایران بود، جوانان انقلابی ایران و از جمله خود من تحت تأثیر شخصیت مبارز و انقلابی فیدل کاسترو و هم رزمش چه گوارای پزشک قرار گرفته بودیم. وقتی به ما می گفتند و یا می خواندیم او فرزند یکی از زمین داران و ثروتمندان کوبایی است که به تمام امتیازات و موقعیت های خانوادگی خودش پشت پا زده و تبدیل به یک مبارز و چریک عدالت خواه شده است، برایمان جذاب و دلنشین بود. البته پنهان نمی کنم، بعدها که متوجه شدم او مارکسیست و دیدگاه های ماتریالیستی دارد و به خالق جهان هستی باور ندارد، نسبت به او دلسرد و مأیوس شدم و هیچ گاه نتوانست الگوی من واقع شود. اما به تولد، زندگی مبارزاتی و مرگش با دیده احترام و بزرگی می نگرم. می توان گفت او هم مانند همه شخصیت های تاریخی دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خودش می باشد. به همین جهت در قالب مدل "فیدل کاسترو" به ترجمه ابعاد شخصیتی این واقعیت تاریخی امریکای لاتین از زاویه دیگری می پردازیم.

ف/ فیدل کاسترو یک مبارز و چریک خستگی ناپذیر عدالت خواه بود ولی به دلایل و عللی نمی توانست برای مردم خودش و جهان تبدیل به نماد آزادی خواهی و دموکراسی طلب بشود!
ی/ یاد او در تاریخ و قرن بیستم به عنوان رهبری که "آموزش و بهداشت رایگان" را برای مردم و کشور خودش به ارمغان آورد، زنده نگاه داشته خواهد شد ولی نمی توانست کوبا را به یک کشور آزاد، توسعه یافته و پیشرفته تبدیل کند!
د/ دنیا و تمام همت فیدل کاسترو صرف پیروزی انقلاب مردم کوبا شد و نزدیک به 50 سال حکومت کرد، اما حاضر نشد قدرت را از حوزه خانواده خود خارج و آن را به مردم بسپارد!
ل/ لحظه های سرنوشت ساز و حساسی را با مردمان معترض به حکومت نظامی، کودتایی و فاسد باتیستا سپری کرد، اما نمی توان گفت میراث انقلاب و رهبر کوبا برای سایر ملل توانسته است الگو واقع شود!
ک/ کاسترو به مبارزه با فقر، استثمار و فساد در کشورش اهتمام می ورزید، اما اعتقاد چندانی به رعایت حقوق بشر، آزادی های قانونی مخالفین حکومت خودش نداشت و صدها هزار کوبایی آواره امریکا و سایر نقاط جهان شدند!
ا/ ارنست چه گوارا که از یاران فداکار و وفادار فیدل کاسترو بود، در مبارزه جویی و مقاومت در برابر استثمار و استعمار خارجی و حکومت وابسته و فاسد باتیستا خوش درخشید، ولی فرجام اقتصاد و فرهنگ کوبا نشان می دهد شعار عدالت و برابری او، منهای آزادی و کرامت همه انسان ها راه به جایی نمی برد!
س/ سرمشق روشنفکران معترض به حکومت های وابسته و استثمارگر در دهه 40 و 50 واقع شد، اما نتوانست گرفتار دیکتاتوری و خودخواهی نشود و دوباره به زندگی شاهانه و کاخ نشینی و طبیعت قبلی خودش روی آورد!
ت/ تمام همت و انرژی او صرف گسترش و صدور ایدئولوژِی و ایده سوسیالیزم و کمونیزم در غرب و مرزهای امریکا شد، لیکن پاسخی برای علت و تبعات دخالت ارتش سرخ شوروی در افغانستان و سرکوب مردم مسلمان آن سامان به تاریخ ارائه نشد!
ر/ رهبری کاریزما و مقاومی را از خود به نمایش گذاشت و بخش هایی از جوامع شرقی و امریکای لاتین را تحت تأثیر شخصیت خودش قرار داد، اما در دهه گذشته برادرش رائو کاسترو که قدرت را در دست دارد، ناچار در فرجام کار به کنارآمدن و سازش با امریکا و بازگشایی سفارت خانه هایشان در کوبا و امریکا گردیدند!
و/ واقعیت این است که فیدل کاسترو و 60 سال حکومت خانواده کاستروها بر کشور و مردم کوبا با همراهی اکثریت مردمان همراه او و همرزمانش به دست آمده است. او شعار استقلال طلبی و آرمان خواهی مردم و سرزمینش را به اعماق اندیشه، روح و روان ملت خود برد، اما این که چقدر در پیاده کردن و تحقق آنها موفق عمل کرده است، تاریخ و آیندگان به تأثیرات شگرف او داوری و قضاوت بهتری خواهند کرد!

بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/1395-09-06-23-19-34.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 331871     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: