نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

" دوست داشتن " همدیگر از سر اخلاص، بی ریایی و وفا، زمانی پایدار و ارزشمند می باشد که ... :یادداشتی در تلگرام گروه "مدارا و تدبیر" از حمیدرضا موحدی زاده


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1395/3/6
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 3

" دوست داشتن " همدیگر از سر اخلاص، بی ریایی و وفا، زمانی پایدار و ارزشمند می باشد که:

د/ دوست داشتن یکدیگر، ریشه در فطرت حقیقت جو، فداکاری و نوعدوستی انسان دارد.

و/ وادی عشق ورزیدن به خالق و مخلوق، بستر رشد، پیشرفت و شکوفایی انسان را فراهم می کند.

س/ سلام، سلامتی و صلح، اساس دانایی، نیکویی و زیبایی تفکر راهگشای انسان را تشکیل می دهد.

ت/ تلاش برای ماندگاری و پایداری دوستی با دیگران، وابسته به گفتار نیک؛ کردار نیک و پندار نیک انسان می باشد.

د/ دیگران را به خاطر شایستگی های خودشان دوست داشتن، باعث می شود آنهارا تحت هر شرایطی دوست داشت.

ا/ اگر دیگران ما را به خاطر خودمان دوست داشته باشند، فرقی نمی کند که ما در چه موقعیتی هستیم. دوستی آنها ادامه پیدا می کند، حتی اگر به ظاهر ما برای آنها سود و منافع مادی نداشته باشیم.

ش/ شیرینی و ماندگاری دوستی با یکدیگر، وابسته به اخلاص در عمل، اخلاق و انصاف در داوری و احساس یگانگی در هدف و فلسفه زندگی انسان است.

ت/ تنها با شناخت و وفاداری انسان است که دیگران را نه فقط در اوج قدرت، ثروت و شهرت دوست داشته باشیم، بلکه در شرایط آزمایش و فراز و نشیب روزگار، ما آنها را بیشتر از گذشته دوست خواهیم داشت.

ن/ نیاز انسان ها به همدیگر و دوست داشتن همنوع و یا هم کیش موجب می شود، دشمنی و بدخواهی در جوامع انسانی کاهش یافته و به جای آن تعامل، خردورزی، گفت و گو، صلح و عشق ورزی و خیرخواهی رشد یافته و جایگزین شود.

* اینک ما هستیم که منطق انتخابمان، کدام مسیر را به رویمان بگشاید.

بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/1395-03-06-21-31-21.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 331861     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: