نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

2 اثر پژوهشی و کاربردی تحت عناوین

2 اثر پژوهشی و کاربردی تحت عناوین "نقش برنامه ریزی شهری در پیش گیری از سوانح" و " رابطه توسعه و برنامه ریزی با سوانح"


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1393/12/17
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 2

 

دوست گرامی و ارجمند/                                                     
با سلام و تقدیم احترام،
این 2 اثر پژوهشی و کاربردی تحت عناوین " سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی " و " نقش برنامه ریزی در پیش گیری و کاهش سوانح "، ماحصل و دستاورد سال ها تلاش، تجربه، تفکر، تحقیق و تدریس مؤلف می باشد که می تواند گنجینه ای آموزشی و مدیریتی برای مدیران و کارشناسان سازمان های مرتبط با سوانح طبیعی و مصنوعی نظیر هلال احمر، بهزیستی، شهرداری، آتش نشانی، اورژانس، سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه و سازمان مسکن و شهرسازی و دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد در رشته های مدیریت امداد و نجات، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و برنامه ریزی شهری باشد.
در تألیف و تدوین این مجموعه سعی شده است ضمن استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تحقیقات کاربردی کشورهای حادثه خیز هم چون ژاپن و زلزله فاجعه آمیز بم، به ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی در مواجهه و مدیریت سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل، سونامی، آتشفشان و... و سوانح مصنوعی مانند آلودگی محیط زیست، ترافیک، تصادفات جاده ای، حوادث اتمی و شیمیایی پرداخته شده است. امید است به لطف خداوندگار آفرینش این کتاب ها به عنوان منبع و مرجعی برای افراد و گروه های ذکر شده مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد. باتشکر
                                                                                                   حمیدرضا موحدی زاده                                                                کارشناس ارشد مدیریت دولتی و منابع انسانی
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
شرایط خرید کتاب های منتشر شده از سوی سازمان عمران و بهسازی شهری
 وزارت راه، مسکن و شهرسازی ایران

 

علاقه مندان به خرید این کتاب ها
 
(1- سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی
2-  نقش برنامه ریزی در پیش گیری و کاهش سوانح ) می توانند
 
مبلغ 365/000 ریال ( 290/000 ریال بابت قیمت کتاب ها و 75/000 ریال بابت هزینه پست پیشتاز ) به شماره حساب جاری بانک ملی شعبه استانداری 0104373332003 (یا شماره کارت 6037991481087330 ) به نام حمیدرضا موحدی زاده واریز و فیش آن را به همراه آدرس دقیق پستی و شماره تماس خود ارسال نمایند.
 
1- ارسال از طریق ایمیل movahedizadeh@yahoo.com
2- ارسال از طریق فکس 05137678942
3- شماره همراه 09153116025 / حمیدرضا موحدی زاده
4- شماره همراه 09151311150 / مهندس جواد محبی، شرکت عمران و مسکن سازان شرق کشور

 

 
فهرست مطالب کتاب سوانح و رابطه آن با توسعه و برنامه ریزی
 
عنوان                                                                   صفحه
فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه ( مؤلف و ناشر) .................................................................. 7
2-1 پیش گفتار................................................................................... 9
3-1 منظومه کتاب............................................................................. 10
4-1 اهداف آموزشی.......................................................................... 13
 
فصل دوم : فرآیند توسعه
1-2 مقدمه و پیشینه تاریخی و پیدایش مفهوم توسعه پایدار....................... 19
2-2 توسعه چیست ؟ شاخص های توسعه.............................................. 20
3-2 اهداف توسعه............................................................................. 24
4-2 مدل­ها و اصول توسعه و ارتباط آن با سوانح..................................... 33
5-2 شاخص­های توسعه پایدار............................................................. 36
6-2 موارد هفت گانه توسعه سیاسی ومشارکت مردم در اداره شهرها......... 40
7-2 ویژگی های جوامع سنتی و مدرن ومقایسه آنهادرجامعه ایران............ 46
8-2 راه­حل­های موجود برای غلبه بر عوامل منفی توسعه.......................... 61
9-2 کشورهای در حال توسعه............................................................. 63
10-2 شکاف درتجربیات رهبران جهان سوم بارهبران کشورهای صنعتی... 67
11-2 وجوه مشترک جوامع برای سنجش میزان توسعه یافتگی................. 70
12-2 تآثیرگذاری توسعه یافتگی در کاهش وکنترل خسارات ناشی ازسوانح71        
13-2 نتیجه گیری از مباحث فصل دوم................................................. 72
فصل سوم: خط اتصال توسعه پایدارشهری باسوانح
1-3 مقدمه....................................................................................... 77
2-3  توسعه شهری پایدار.................................................................... 78
3-3 جامعه وشهر ایمن....................................................................... 79
4-3 دلایل وعلل توسعه شهرها............................................................ 87
5-3 مسائل مدیریت شهری درکشورهای درحال توسعه........................... 88
6-3 آموزش و ایمنی حق شهروندان..................................................... 89
7-3 عوامل محیطی توسعه ومدیریت سوانح........................................... 91
8-3  توسعه اجتماعی وآسیب­های ناشی از آن........................................ 92
9-3 تجدید حیات شهری وارتقاء تجهیزات وفرهنگ ایمنی..................... 95
10-3 مشارکت شهروندان درساختن شهرهای ایمن وپایدار..................... 97
11-3 نتیجه­گیری ازمباحث فصل سوم.................................................. 98
 
فصل چهارم :کارکردهای برنامه ریزی در ارتباط با سوانح
مقدمه ............................................................................................. 103
1-4 برنامه ریزی شهری چیست ........................................................ 105
2-4 مدل ها ، اصول و مراحل برنامه ریزی.......................................... 106
3-4 منابع و عوامل انسانی................................................................. 109
4-4 مهاجرت وحاشیه نشینی در شهرها و ارتباط آن با میزان سوانح........ 113
5-4 تدوین نظریه بومی توسعه( متدولوژی بومی سازی دانش و تکنولوژی) 115
6-4 فرآیند مباحث مد یریت و ویژگی های مدیر بحران....................... 118
7-4 مدیریت سوانح و برنامه ریزی شهری........................................... 123
8-4   الگوي عملي براي مديريت قبل، حين و بعد از فاجعه.................... 127
9-4 طرح نهایی مدیریت بحران با اقتباس ازمدل وارینگ و گلندون........ 132
10-4 برنامه­ریزی واکنش اضطراری مناسب......................................... 134
11-4 نتیجه گیری(ترویج فرهنگ ایمنی و خودامدادی)......................... 136
 
فصل پنجم : تحلیل رابطه سوانح با توسعه و برنامه ریزی
چرخه دمینگ.................................................................................. 143
1-5 مقدمه....................................................................................... 144
2-5 سوانح وامکانات توسعه جدید..................................................... 145
3-5 توسعه و آثار تخریبی آن بر محیط­زیست..................................... 146
4-5  توسعه و نقش آن در پیش­گیری و کنترل سوانح............................ 154
5-5  توسعه شبکه های اطلاع رسانی................................................... 155
6-5  سوانح و چالش­های توسعه نیافتگی............................................. 156
7-5  سازمان­های امداد و نجات و الگوی جامع و مراحل مدیریت بحران.. 158
8-5 ویژگی­ها، کاربری­ها و اهداف تأسیس شهرک بین­المللی امداد و نجات 164
9-5 شهر عمودی (متراکم) و توسعه پایدار........................................... 174
10-5 برنامه­ریزی، توسعه و تأثیرگذاری آن بر روی سوانح..................... 177
11-5 برنامه­ریزی مدیریت بلایا و مخاطرات محیطی در راستای توسعه پایدار180       
12-5 بازآفرینی برنامه­ریزی و مدیریت توسعه روستایی در ایران............. 184
13-5 برنامه­ریزی و سوانح (ضرورت و اهمیت بازسازی پس از سانحه)... 185
نتیجه­­گیری و ارائه پیشنهادهای اجرائی و عملیاتی.................................. 187
فرمولیزه کردن «توسعه»، «سوانح» و «برنامه­ریزی».................................. 192
منابع و مأخذ.................................................................................... 197
 
 
 
ضمائم و پیوست ها
یک گزارش علمی/آزمون دشوار مدیریت بحران ژاپن........................... 207
نتایج گروه تحقیقاتی دولتی ژاپن........................................................ 213
گزارش فاجعه زلزله در شمال کشور(درس ها و عبرت ها)..................... 217
طرح مصوب درس مبانی سوانح و ارتباط آن با توسعه و برنامه ریزی، شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
 
 
فهرست مطالب کتاب نقش برنامه ریزی شهری در پیش گیری، کنترل و کاهش اثرات سوانح
 
عنوان                                                                                 صفحه
 
مقدمه
- مقدمه مولف........................................................................................................................ 7
- پیام سرپرست مرکز علمی، کاربردی بهزیستی استان خراسان رضوی..................................... 9
- اهداف علمی و کاربردی درس «نقش برنامه­ریزی در پیش­گیری از سوانح»................... 10
 
بخش اول : تعاریف و مفاهیم برنامه ریزی و نقش آن در سوانح
 
قسمت اول : تعاریف و اصطلاحات
1- تاریخچه برنامه ریزی شهری........................................................................................... 15
2- تعاریف برنامه ریزی شهری(urban planning)........................................................ 21
3- مبانی واصول برنامه ریزی شهری................................................................................... 25
4- اهداف برنامه ریزی برای مواجهه با سوانح.................................................................... 29
5- انواع برنامه ها و برنامه ریزی شهری............................................................................... 32
 
قسمت دوم : برنامه ریزی و سوانح
6- نتایج فقدان برنامه ریزی شهری و مسائل شهرک های اقماری..................................... 34
7- برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت سوانح و بحران............................................ 37
8- نقش فرهنگ سازی در کاهش بلایای طبیعی از سوی مدیریت شهری........................ 39
9- برنامه‌ريزي شهري و نقش آن در كاهش آسيب‌هاي زلزله............................................ 43

بخش دوم : مقدمه ای بر نظریه های برنامه ریزی شهری
 

 

قسمت اول : نظریه ها و مدل ها
1- مقدمه................................................................................................................................. 51
2- برنامه ریزان ونظریه پردازان برجسته عصر جدید .......................................................... 53
3- نظریه های برنامه ریزی شهری ........................................................................................ 58
 
قسمت دوم : مسائل شهرنشینی و سوانح
4- مسائل و مشکلات شهرنشینی در عصر حاضر................................................. 74
5- طرح احداث شهرهای جدید و آینده شهرنشینی در ایران.............................................. 77
6- مدیریت شهری و نقش آن در کنترل سوانح................................................................... 93
7- ایمنی در مقابل سوانح باتاکید برطرح­های شهرسازی ( آتش سوزی) .......................... 97
 
بخش سوم : روش های کنترل گسترش بی رویه شهرها
 
قسمت اول: نقش مهاجرت به شهرها و گسترش سوانح
1- علل مهاجرت روستائیان به شهرها آثار وضعی آن ........................................................ 111
2- عوامل گسترش شهرها و رشد بی رویه شهرنشینی......................................................... 116
3- حاشیه نشینی در شهرها و اثرات آن بر روی سوانح....................................................... 121
4- ترافیک وآلودگی محیط زیست شهری دراثر افزایش جمعیت شهر........................... 135
 
قسمت دوم : راهکارهای کنترل رشد شهرها
5- ساختن شهری انسانی برای تأمین رفاه و آسایش بیشتر شهروندان............................... 141
6- برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري و زلزله.................................................................... 149
7- مدیریت پایدار حمل و نقل شهری و راهکارهای آن..................................................... 170
8- استقرار نظام مدیریت کارآمد در دستگاه های اجرایی.................................................. 177
 
بخش چهارم : مقدمه ای بر طرح­های جامع و تفصیلی شهرها
 
قسمت اول : تاریخچه طرح­های توسعه شهری
1- جايگاه طرح‌هاي توسعه و عمران شهري در نظام شهرسازي كشور.............................. 181
2- معرفی انواع طرح های شهرسازی و معماری................................................................ 185
3- طرح جامع تهران (طرح راهبردی عمران و تآثیر آن برسوانح)..................................... 190
 
قسمت دوم : مسائل اجتماعی شهرها و موضوع مسکن
4- نقاط ضعف و تهدیدهای موجود در برنامه ریزی مسکن.............................................. 199
5- رویکرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهر................................................................ 206
6- نقش شهرهای جدید در تعادل جمعیت مادر شهرها...................................................... 209
 
بخش پنجم : آسیب پذیری شهرها نسبت به عوامل گوناگون
 
قسمت اول : تراکم های شهری ، سوانح و ایمنی
1- مقدمه............................................................................................................................... 219
2- انواع و علل حوادث و سوانح شهری............................................................................. 220
3- تراکم جمعیت و ساخت و سازها و نقش آن درخسارت­های سوانح............................ 224
4- منشور جامعه ایمن در برابر سوانح و حوادث................................................................. 232
 
 


قسمت دوم : نقش برنامه ریزی شهری در کاهش سوانح

5- برنامه پاکسازی و بهسازی مناطق حاشیه نشین................................................................ 240
6- سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری............................................................ 244
7- ضرورت و اهمیت کسب آمادگی در برابر خطرات...................................................... 250
 
بخش ششم : نقش برنامه ریزی شهری در پیش­گیری از سوانح
 
قسمت اول : نقش برنامه ریزی شهری در کنترل اثرات سوانح
1- برنامه ریزی و آمادگی برای شرایط بحران و بروز سوانح............................................ 261
2- نقش برنامه ریزی شهری در کنترل بحران ها (سیلاب،زلزله و...)................................. 270
3- برنامه استراتژیک کاهش حوادث سازمان ملل متحد.................................................. 277
 
قسمت دوم : کارکرد سازمان های امداد و نجات و مدیریت بحران
4- نقش سازمان پدافند غیر عامل (اهداف و کارکردهای آن)........................................... 280
5- نقش سازمانهای امدادونجات(هلال احمر،اورژانس،آتش نشانی و...).......................... 290
6- بررسی سیر تحول مدیریت سوانح ( مدیریت بحران ) در ایران................................... 299
7- نقش آموزش و ترویج فرهنگ خودامدادی و ایمنی................................................... 312
 
بخش هفتم : برنامه ریزی و مدیریت شهری در مواجهه با سوانح
 
قسمت اول:نقش برنامه ریزی و مدیریت شهری در مواجهه با سوانح
مقدمه..................................................................................................................................... 319
1- برنامه ریزی برای واکنش صحیح و سریع در مقابل سوانح.......................................... 320
2- مدیریت شهری،اهداف و راهبرد‌(شهر مرکز فرصت و..‌.)............................................ 326
3- عوامل مؤثر در تصادفات جاده ای و اقدامات پیش گیرانه............................................ 335
4- برنامه ریزی راهبردی مدیریتی، کاربردی در بحران و سوانح...................................... 346
قسمت دوم : راه حل ها و طرح های آمادگی در برابر سوانح
5- جایگاه ارزیابی سانحه در مدیریت حوادث طبیعی........................................................ 363
6- ارزیابی سریع بهداشتی حلقه مفقوده مدیریت سوانح.................................................... 367
7- آمادگيومديريتبهداشتمحيط برايكاهشاثراتبلايا.................................... 370
8- نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد و توصیه اجرایی.................................................................. 389
ضمیمه
سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری.305............. 393
فهرست منابع......................................................................................................................... 395
     
   
 
 

 
بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/1394-08-25-13-56-56.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 331778     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: