نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

شرافت، عزت نفس و اعتبار انسان به چه عواملی وابسته است؟ یادداشتی کوتاه از حمیدرضا موحدی زاده

شرافت، عزت نفس و اعتبار انسان به چه عواملی وابسته است؟ یادداشتی کوتاه از حمیدرضا موحدی زاده


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1395/4/14
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

این موضوع را در قالب مدل " شرافت " بیان می کنیم:

ش/ شرافت هر انسانی به میزان آزادگی، عدالت خواهی، حریت و اعتماد به نفس او بستگی دارد.
ر/ رهایی از وابستگی به مقام، ثروت، هوس و شهرت، به ارزش عزت نفس انسان بستگی دارد.
ا/ انسانیت و جوانمردی هر انسانی به نحوه ظاهرشدن در هنگامه آزمایش و داوری، بستگی دارد.
ف/ فردای ما در گروی شیوه تفکر امروز ماست و به کمیت و کیفیت عملکردمان بستگی دارد.
ت/ تا بر این باور باشیم که " عزت و ذلت واقعی به دست پروردگار منان است، با رویگردانی و پشت کردن به ارزش های الهی و انسانی، در صدد به دست آوردن آن از غیر خدا بر نمی آئیم و عزت نفس و اعتبار انسان، به دفاع از حق مظلوم و خیرخواهی برای صاحبان قدرت و ثروت در ترک گناه و یا تعدی به حقوق مردم و مؤمنان، بستگی دارد. ان شاالله توفیق این را داشته باشیم تا با شرف و عزت نفس زندگی کنیم!

بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/شرافت.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 331875     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: