نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

مدل\

مدل"مدارا و تدبیر" و سایت بنیاد مدارا و تدبیر ( متد ما )


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1391/8/3
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0


 

به نام اوکه باانسان مداراوجهان هستی راتدبیرمی نماید.
 

 

تئوری ومدل؛مداراوتدبیر(متد):
 

 

نویسنده:حمیدرضاموحدی زاده مدیرسایت
 

 

*؛م؛... مدارا روش ماست...

 

*؛د؛... دانایی حق ماست...

 

*؛ا؛... آزادی منش ماست...

 

*؛ر؛... رهایی استراتژی ماست...

 

*؛ا؛... اخلاق سخن ماست...
 

 

*؛و؛...وحدت رویه راهبرد ماست...
 

 

*؛ت؛... تدبیر هنر ماست...

 

*؛د؛... دلیری رسم ماست...

 

*؛ب؛... بهره وری ارزش ماست...

 

*؛ی؛... یاری هدف ماست...

 

*؛ر؛... راهبرد نوین مدل ماست...
 

***منتظرارائه کامل تئوری ومدل؛مداراوتدبیر(متد)باشید..
بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/بنیاد-مدارا-و-تدبیر.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 356891     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: