نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

راهبرد

راهبرد " اصلاحات مدنی و پایدار " به قلم حمید رضا موحدی زاده ، مندرج در روزنامه بهار و سایت بنیاد باران خراسان رضوی ( ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ )


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1392/1/27
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 2

 

به نام خالق نوآور
 
 
 
 
عنوان مقاله تحلیلی و راهبردی :
" راهبرد اصلاحات مدنی و پایدار "
به قلم : حمیدرضا موحدی زاده
 
( مندرج در روزنامه بهار و سایت بنیاد باران استان خراسان رضوی ، تاریخ 27/1/1392 )
     ارزیابی صحیح و دقیق از شرایط حاکم بر محیط داخلی و خارجی ، اعضاء یک جامعه یا سازمان را قادر می سازد تا با تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژی مناسب و عملیاتی ، راهکار برون رفت از وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب را شناسایی و با بکارگیری منابع و امکانات در دسترس و غلبه بر موانع و محدودیت ها به بخشی از اهداف اجتماعی و سازمانی از پیش تعیین شده خود دست یابند . اینک در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد سال 1392 جریان اصلاحات و تفکر اصلاح طلبی در متن جامعه ایران چه راهبردی را می تواند انتخاب نماید ، تا قادر شود با بسیج نیروها و امکانات خود در داخل کشور به سمت تغییر نسبی شرایط نامطلوب فعلی که لزوم و ضرورت اصلاح آن بر دلسوزان آگاه و واقعی جامعه پوشیده نیست ، حرکت نماید.
 
 برای این مقصود 3 اصل را به عنوان پیش فرض اولیه می بایستی در نظر گرفت :
اصل اول : اصلاحات و اصلاح طلبی در ایران ریشه تاریخی داشته و برگشت ناپذیر است .
اصل دوم : اصلاحات مدنی و پایدار ، حرکتی درون زا با بهره گیری از امکانات محیط خارجی می باشد .
اصل سوم : اصلاحات در جامعه ایرانی ، تغییرات تدریجی را دنبال کرده و از خشونت پرهیز می کند .
 
     با توجه به اصول 3 گانه پیش فرض فوق ناگزیر از تداوم جریان اصلاحات و امیدوار به خلق ارزش های جدید و جذاب ، برای عبور از شرایط نامساعد موجود و رسیدن به شرایط قابل قبول برای شهروندان و طبقات متوسط شهری و روستایی ، به تدوین و ارائه استراتژی " اصلاحات مدنی و پایدار "و با مدل سازی شرایط سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی به برخی از راه حل های ممکن و ضروری اشاره خواهیم نمود .
    در صورتی که  از طریق نمودار و ماتریس TOWS به ارزیابی شرایط محیط داخلی ( شامل نقاط قوت/ STRENGTHS / و نقاط ضعف / WEAKNESSES / ) و محیط خارجی ( شامل فرصت ها / OPPORTUNITIES / و تهدیدها / THREATS / ) پرداخته شود و با انطباق آن با ویژگی ها و مختصات جریان اصلاحات ، تفکر و شیوه اصلاح طلبی در جامعه فعلی ایرانی ، می توان طرحی نو را جستجو کرده و به ابعاد و آثار آن ، در صورت عملی شدن پرداخته شود :
 
 
 
 
( استراتژی های 4 گانه ) :TOWSماتریس
 
  
 + فرصت ها      عوامل محیط خارجی      تهدیدها -
+
نقاط قوت
 
 
 
 
 
 
 
عوامل محیط
داخلی
 
 
 
 
 
 
 
 
نقاط ضعف
-
 
SO
استراتژی تهاجمی
( استفاده از نقاط قوت برای بهره برداری از فرصت ها )
 
 
ST
استراتژی تنوع
( استفاده از نقاط قوت برای رهایی از تهدیدها )
 
WO
استراتژی بازنگری
( غلبه بر نقاط ضعف با بهره گیری از فرصت ها )
 
WT
استراتژی تدافعی
( غلبه بر نقاط ضعف و تهدیدها برای بقاء )
 
 
 
 
الف ) بررسی نقاط قوت جریان و تفکراصلاحات :
     تعریف نقطه قوت :
 
1-     کاربرد موفق از یک شایستگی و توانایی .
2-     بهره برداری از یک عامل کلیدی و تعیین کننده .
 
تعریف فوق را با طرح2 سؤال اساسی دقیق تر می نمائیم :
 
سؤال 1 : مزیت تفکر ، شیوه و مرام حزب و سازمان شما چیست ؟
سؤال 2 : چه چیزی را نسبت به دیگران و رقبای خود بهتر انجام می دهید ؟
حال که تعریف نقطه قوت را ارائه نمودیم ، به معرفی نقاط قوت اصلاح طلبان در محیط داخلی می پردازیم :
1-     تجربه انباشت شده 8 سال دولت اصلاحات ( از سال 1376 الی 1384 ).
2-     برخورداری از کادر مدیریتی انسجام یافته در بنیاد آزادی،رشد و آبادانی ایران ( باران ).
3-     برخورداری از کادر سیاسی انسجام یافته در احزاب و گروه های اصلاح طلب.
4-     دارای تفکر ، مانیفست و منشور اخلاقی در دفاع از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی.
 
ب ) بررسی نقاط ضعف جریان و تفکراصلاحات :
 
     تعریف نقطه ضعف :
1-     کاربرد ناموفق از یک شایستگی و توانایی .
2-     عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی و تعیین کننده .
 
تعریف فوق را با طرح 3 سؤال اساسی دقیق تر می نمائیم :
 
سؤال 1 : چه چیزی می تواند بهبود داده شود ؟
سؤال 2 : چه چیز به طور نامناسبی انجام می شود ؟
سؤال 3 : از چه چیزی می توان اجتناب کرد ؟
حال که تعریف نقطه ضعف را ارائه نمودیم ، به معرفی نقاط ضعف اصلاح طلبان در محیط داخلی می پردازیم :
1-     تجزیه توان و نیروهای اصلاحات به علت عدم حمایت لازم و کافی از آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات 1388
2-     کاهش انگیزه و امیدواری نیروهای فعال و بسیج گر اصلاحات در اصلاح پذیری سیستم های حقوقی و حقیقی کشور و جامعه.
3-     قطع ارتباط رهبران و روشنفکران اصلاح طلب با طبقات و بدنه اجتماعی به علت فقدان رسانه ، مطبوعات و احزاب حرفه ای.
4-     عدم تعریف کامل از تندروی و کندروی در فراز و نشیب های جریان اصلاحات و تآثیر شیوه های نامطلوب بخش افراطی جریان مقابل اصلاحات و رقیب .
5-     فقدان رهبری واحد و نقش آفرین در عرصه اجتماعی و سیاسی ، ضعف سازمان یابی و سازماندهی نیروها و کنش گران اجتماعی .
6-      ضعف در سازمان های غیر دولتی و عدم استفاده از فرصت 8 ساله اصلاحات در گسترش و تثبیت NGO ها و اقدام دیرهنگام در ارائه آیین نامه اجرایی سازمان های غیردولتی.
 
ج ) بررسی فرصت های محیط خارجی فراروی اصلاح طلبان :
 
تعریف فرصت ها :
 
     حالت خارجی که می تواند به صورت مثبت بر پارامترهای عملکردی اجتماعی و سازمانی تآثیر گذاشته و مزیت رقابتی ایجاد کند. نظیر عوامل و شاخص های زیر :
1-     توانایی اصلاح طلبان در شناسایی، بکارگیری و ارائه بدیل و جایگزین برای رفع مسائل اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی.
2-     برخورداری از اعتماد نسبی بین المللی دولت اصلاحات در عرصه بین المللی برای حل و فصل مسائل بین المللی ( تحریم ها ، مسائل هسته ای ، تروریسم ، حقوق بشر و صلح فلسطین با اسرائیل.)
3-     برخورداری اصلاحات و اصلاح طلبان از قابلیت جانشینی در داخل نظام و کشور با رویکردی اصلاح طلبانه ، قانون گرایانه و آشتی جویانه .
4-    برخورداری اعتماد ملی و مردمی در توانایی برنامه های اقتصادی و مدیریتی اصلاح طلبان در رفع موانع و مسائل معیشتی مردم.
تعریف فوق را با طرح 2 سؤال اساسی دقیق تر می نمائیم :
 
سؤال 1 : درچه جایی با تغییرات مثبت روبرو هستید ؟
سؤال 2 : چه روندهایی جالب و مورد توجه می باشند ؟
 
حال که تعریف فرصت ها را ارائه نمودیم به معرفی فرصت های فراروی اصلاح طلبان در محیط خارجی می پردازیم :
1-     محبوبیت ملی و بین المللی رئیس جمهور دوران 8 ساله اصلاحات ، آقای سید محمد خاتمی ( برآمده از آرای واقعی میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و 1380.) 
2-     ناموفق بودن حاکمیت یکپارچه جریان اصول گرایان و هزینه کردن بخشی از حیثیت و سرمایه خود پای دولت ناکارآمد 8 ساله اخیر.
3-     انشقاق و تقابل رقیب و شکل گیری جریان موسوم به انحرافی ، افراط گرایان و جدایی بخش معقول و آینده نگر اصول گرا از تمامیت خواهان و انحصارگرایان.
4-     ظرفیت موجود در قانون اساسی در پذیرفتن حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ( اصل 56 ) و اداره کشور از طریق مراجعه به آراء عمومی و برگزاری انتخابات سالانه برای انتخاب رئیس جمهور ، مجلس ، شوراها ، خبرگان رهبری و ...
5-     برخورداری اصلاح طلبان از قابلیت افزایش سطح کمی و کیفی مشارکت ملی و ارتباط با نخبگان ، متخصصان ، کارشناسان ، ایرانیان مقیم خارج از کشور و مجامع بین المللی.
6-      برخورداری از فضای ارتباطات مجازی نظیر اینترنت ، ماهواره و وجود شبکه های اجتماعی در سطح جامعه و بخصوص نسل جوان و مطالبات زنان و جوانان.
7-     نمایندگی اصلاح طلبان از مطالبات مدنی و انسانی اکثریت جامعه که خواهان حل و فصل مسائل فی مابین حکومت و مردم از طریق مسالمت آمیز هستند.
 
د ) بررسی تهدید های محیط خارجی فراروی اصلاح طلبان :
 
تعریف تهدید ها :
 
حالت خارجی که می تواند به صورت منفی بر پارامترهای عملکردی اجتماعی و سازمانی تآثیر معکوس گذاشته و مانع ایجاد مزیت رقابتی شود . نظیر عوامل و شاخص های زیر :
1-     افزایش فشارهای بین المللی و به خطر افتادن منافع و امنیت ملی.
2-    تخریب روابط با همسایگان و نفوذ اقتصادی و فرهنگی کشورهای روسیه و چین.
3-    تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم و افزایش سطح و نرخ بیکاری و تورم
4-    تخریب باورهای دینی و مذهبی جامعه ، دین گریزی نسل جوان و فروپاشی اخلاق اجتماعی.
5-    بروز فساد دولتی وترویج فرهنگ ریا ، چاپلوسی ، دروغ و اختلاس مالی.
تعریف فوق را با طرح 2 سؤال اساسی دقیق تر می نمائیم :
 
سؤال 1 : درچه جایی با تغییرات منفی روبرو هستید ؟
سؤال 2 : چه روندهایی تخریب کننده و مورد توجه می باشند ؟
حال که تعریف تهدیدها ها را ارائه نمودیم به معرفی تهدیدها های فراروی اصلاح طلبان در محیط خارجی می پردازیم :
1-     تحمیل قطعنامه های سازمان ملل متحد و فشارهای اقتصادی ، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم .
2-     سوء تدبیر و مدیریت دستگاه های دولتی و به هدر دادن سرمایه های ملی ( درآمد بیش از 700 میلیارد دلار دولت در 8 سال گذشته به جای سرمایه گذاری و افزایش قدرت تولیدی و اشتغال زایی جامعه در مسیرهای نادرست و عمدتآ با نگاه سیاسی و استفاده کوتاه مدت مصرف شده است . )
3-     ساز و کارهای غیر شفاف انتخابات در حوزه اجرا ، نظارت و بازرسی ( تنظیم و تصویب قوانین عمدتآ یکسویه ، غیرکارشناسانه و غیرمنصفانه )
4-     ظهور رقبای جدید در عرصه انتخابات ( گسترش فرهنگ توده گرایی و وابسته کردن مردم به دریافت های مستقیم و نقدی دولتی و وعده 5 برابرکردن یارانه ها و سوء استفاده از احساسات مذهبی و ارزشی جامعه )
5-     بالا بردن هزینه های فعالیت و مشارکت سیاسی و پایین آوردن فایده سیاسی به منظور بی تفاوت و ناامیدکردن مردم و به خصوص نسل جوان ( اعم از دختران و پسران جوان )
6-      سرخوردگی بخش های تحصیل کرده و دانشگاهی کشور از امکان اصلاح ساختارها ، روش ها و رفتار کارگزاران حکومت و در نتیجه انتقال نگاه ها به آن سوی مرزها در ورود عوامل خارجی برای حل و فصل مسائل داخلی.
 
     با توجه به نکاتی که در بالا به آن اشاره شد می توان نتیجه گرفت که تفکر و جریان غالب کشور ، بسیار نزدیک به استراتژی تدافعی حرکت نموده که در آن شرایط محیط داخلی دارای نقاط ضعف و محیط خارجی نیز تهدیدآمیز شکل گرفته است و حال آن که شرایط محیط داخلی کشور با نقاط ضعف از جمله مسائل اقتصادی و ... مواجه بوده ، وشرایط محیط خارجی برای اصلاح طلبان و فرصت های پیش رو ی آنان مناسب به نظر می رسد ( طبق تجارب گذشته در دوران اصلاحات و بهبود موقعیت بین المللی ایران ) ، در تشابه نسبتا کامل با استراتژی بازنگری می باشد . نظر به این که کشور نباید به سمت استراتژی بقا ( که محصول سیاست ها و روش های 8 سال گذشته در عرصه داخلی و خارجی می باشد.) حرکت نماید زیرا پر واضح می باشد که استراتژی بازنگری اصلاحات بر استراتژی تدافعی اصول گرایان برتری و ترجیح دارد بنابراین ضرورت و هوشیاری تاریخی اقتضا می نماید جریان اصلاح طلبی به عنوان جریانی اصیل ، توانا و ریشه دار از فرصت انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال 1392 استفاده نموده و کاندیدای مناسب و مورد اجماع گروه های اصلاح طلب خود را وارد میدان انتخابات نماید.
 
     امید آن که در سایه الطاف بیکران الهی و آگاهی مردم و درایت و دوراندیشی مقامات عالیه نظام و استفاده از فرصت انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال 1392 از فرصت های محیط خارجی در راستای حل و فصل مسائل اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی جامعه و کشور و حتی فراتر از آن تبدیل تهدیدهای محیط به فرصت ها ، شرایط پیشرفت کشور ، امنیت و آسایش ، رفاه اجتماعی ، آزادی و کرامت انسانی ، سلامتی و شادابی مردم و جوانان بهتر از گذشته فراهم آمده و همگان به رسالت انسانی ، الهی و تاریخی خویش عمل نمایند و این ممکن نیست مگر با سعه صدر ، دوری از خودخواهی و خودکامگی و ایجاد بستر رقابت ، تضمین سلامت انتخابات ، امانت داری رای مردم و حضور همه گروه ها و سلیقه های سیاسی کشور ، مردم و جمهوری اسلامی ایران را که برآمده از آرمان های اولیه انقلاب اسلامی و خون شهیدان می باشد را دوست دارند و حاضرند علیرغم همه بی مهری ها و نامردمی ها در حق گرفتاران و رنج دیدگان ، به کمک اصلاح و بازسازی آن آمده ، تا شاید آخرین فرصت اصلاحات نظام از درون از دست نرود . انشاء الله
 

 

بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/اصلاحات-مدنی-و-پایدار.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 331754     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: