نام شما:
ایمیل مقصد:

 1399، سال بازگشت اعتماد عمومی و دیپلماسی شهری/ نویسنده: حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
سال ۱۳۹۸ با تمام فرازونشیب‌ها و حوادث سهمگین آن بر ما، شهروندان و مردم نجیب و صبور ایران گذشت. می‌دانیم چالش‌های اقتصادی، انسانی، محیط‌زیست و زندگی شهری در برابر عزم، خواست و اراده انسان‌ها، کوچک و قابل مدیریت و کنترل اس...

زندگی‌شاد چیست؛ زندگی پرمعنا کدامست؟

زندگی‌شاد چیست؛ زندگی پرمعنا کدامست؟


گروه: مسائل اجتماعی و فرهنگی
تاریخ درج: 1391/11/21
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

 

گروه جامعه: شادی و زندگی معنادار و هدفمند از مهمترین عواملی هستند که مردم خوشبختی خود را با آن می سنجند. با اینکه زندگی شادی و با معنا با هم در ارتباط متقابل هستند اما دانشمندان می گویند این دو کاملا با هم تفاوت دارند.
زندگی‌شاد چیست؛ زندگی پرمعنا کدامست؟

سلامتی، دوست داشته شدن، موفقیت در کار، بزرگ کردن فرزندانی سالم و خدمت به کشور یا پایبندی به اعتقادات معمولا از رموز خوشبختی و رضایت از زندگی به شمار مي‌روند اما هیچکدام نمي‌توانند باعث شاد زیستن شوند.
این نتیجه تحقیق روانشناسان دانشگاههای فلوریدا، مینه سوتا و استنفورد است که درویژه نامه "ژورنال روانشناسی مثبت" منتشر شده است. دانشمندان شادی را سعادت ذهنی تعرف مي‌کنند که تاثیری عاطفی مثبت بر فرد مي‌گذارد و این تاثیر در تمام جوامع و فرهنگها یکسان است. شادی مي‌تواند از چیزهای کوچک نشات بگیرد مثلا پیدا کردن گردنبند گمشده یا از رویدادهای وسیعتر مثل پایان گرفتن جنگ. شادی، عواطف و احساسات مثبت و خوشایند با خود مي‌آورد و باعث مي‌شود فرد ارزیابی مثبتی از زندگی خود داشته باشد.شادی ریشه در غرایز و طبیعت دارد. برآورده شدن نیازها و خواسته ها شادی مي‌آورد، و این اتفاقی است که در تمام حیوانات مي‌افتد.شادی در لحظه و در زمان حال معنی پیدا مي‌کند و "دم را غنیمت است" به نوعی عصاره مفهوم شادی و زندگی در لحظه اکنون است. اما بررسی دانشمندان نشان مي‌دهد شاد بودن ربطی به زندگی معنادار ندارد. البته شادی و زندگی در لحظه اکنون مي‌تواند عناصری از گذشته را خود داشته باشد اما باز هم از منظر زمان حال به آن نگاه مي‌شود. به همین دلیل است که اگر امروز زندگی دردناکی داشته باشیم، گذشته شاد به ما احساس خوشبختی نمی‌دهد. شادی چون در حال اتفاق مي‌افتد گذراست و ثبات به همراه نمي‌آورد.

اما زندگی با معنا ریشه‌ای متفاوت دارد. معنا از ارزشهای فردی و اجتماعی زاییده مي‌شود بنابراین منشاء فرهنگی دارد. معنا از زبان و فرهنگ و نمادها شکل مي‌گیرد و گذشته و حال و آینده را با هم در پیوند و ارتباط معنادار قرار مي‌دهد. با اینکه معنی زندگی از پیگیری اهداف و ارزشها بوجود مي‌آید اما الزاما شادی به همراه نمي‌آورد. مثلا یک زندانی سیاسی که زیر فشار بازجویی است نمي‌تواند شاد باشد اما مي‌تواند عمیقا زندگی خود را معنادار ببیند.
معنا در گستره زمان شکل مي‌گیرد، مثلا ازدواج را مي‌توان "نوشته ای بر یک تکه کاغذ" دید یا آن را "پیوند مادام العمر به معشوق" معنا کرد. ماهیت زندگی تغییر و تحول است و معنا دادن به آن راهی است برای ثبات بخشیدن به جریان پرتلاطم زندگی. مثلا احساس یک زوج به یکدیگر مرتب و روز بروز تغییر مي‌کند اما ازدواج به آن معنایی دائمی و ثابت مي‌دهد. در عمل هم ازدواج به تثبیت رابطه کمک مي‌کند چون قطع رابطه را دشوار مي‌کند اما روشن است که ازدواج الزاما زندگی را شادتر نمي‌کند.یکی از مهمترین راههای معنا دادن به زندگی پاداش دادن به خود است، از راه برنامه ریزی و تعهد به اجرای آن که نیاز به انضباط فردی دارد. بنابراین وقتی فرد با فعالیت و درگیریهای روزمره ای که به هم ربط دارند، هدفهایش را پیگیری و برآورده کند در عمل به زندگی خود معنا می‌دهد. تحصیل، کسب مهارت، شکل دادن به رابطه ای جدی و صمیمانه همگی به زندگی معنی مي‌دهند چرا که گذشته و حال و آینده در راستای هدفی مشخص یکپارچه مي‌کند. به نظر دانشمندان هر چه بیشتر برای تحقق این هدفها "خودتان" باشید، زندگی خود را معنی دار تر مي‌بینید اما بر اساس این تحقیق، چه عواملی در شادی موثرند و چه معیارهایی به زندگی معنا مي‌دهند؟

سختی زندگی
افرادی که زندگی خود را آسان و به دور از دشواری مي‌بینند شادترند و آنها که زندگی خود را پرمشقت مي‌دانند افراد شادی نیستند.اما همین ها که با سختی دست و پنجه نرم مي‌کنند زندگی خود را با معنی تر مي‌بینند و شاید دلیل آن این است که برای حصول معنا این افراد باید سختیها و مشقتهای فراوانی را تحمل کنند.بنابراین وقتی به دشواری یا اسانی زندگی نگاه مي‌کنید در واقع میزان شادی زندگی را مي‌سنجید نه معنی آن را.

سلامتی
سلامتی نیازی همگانی و اولیه است و افراد سالم افراد شادتری هستند. اما سلامتی معنای بیشتری به زندگی نمي‌دهد. استیون هاوکینگ دانشمند سرشناس کاملا فلج است اما شاید زندگی بسیار معنی دارتری از افراد سالم داشته باشد و تاریخ پر از مثالهایی این چنین است.

احساسات مثبت و منفی
بدیهی است که احساس خوب شادی مي‌آورد و برعکس. اما این تحقیق نشان مي‌دهد احساس خوب زندگی را معنی دارتر نمي‌کند.از بین حسهایی که در این تحقیق بررسی شده اند، شاید جالبترین مورد احساس بی حوصلگی باشد. بی حوصلگی بی تردید احساسی ناخوشایند است و خوشحالی نمي‌آورد اما از طرف دیگر نشانه نبود معنا هم هست، بنابراین فرد بی حوصله نه شاد است نه در طلب معنا.

پول
می گویند پول خوشبختی نمي‌آورد. این تحقیق نشان مي‌دهد که پول تاثیر شدیدی بر احساس شادی مي‌گذارد اما معنایی به زندگی نمي‌دهد. خرید ضروریات یا حتی تجملات با شادی رابطه نزدیک دارد و بی ثباتی و بحران اقتصادی لذت از زندگی را کاهش مي‌دهد.اما دخل و خرج مناسب و هدفمند اثری معکوس دارد. به زندگی معنا مي‌دهد ولی شادی نمي‌آورد. وقتی مي‌توانید برای آینده فرزندتان پس انداز کنید، قسط خانه را کامل بپردازید یا بدهی خود را تسویه کنید زندگی را معنا دارتر مي‌کند. بنابراین تاثیر پول ارتباط بسیار با ارزشهای فردی دارد و اینکه فرد چگونه خود را در رابطه با پول تعریف مي‌کند.

روابط
ارتباطهای اجتماعی یکی از عواملی است که هم زندگی را شادتر مي‌کند و هم به آن معنا مي‌دهد. تنهایی یکی از مهمترین عوامل شاد نبودن است. بسیاری از افرادی که در این تحقیق شرکت کرده بودند ارتباط با خانواده و دوستان را معنای زندگی خود مي‌دانستند. به یاد آوردن ساعتها و روزهایی که در تنهایی گذشته و یا احتمال تنها ماندن در آینده تاثیر شدیدی بر شادی دارد.اما در کمال شگفتی، اینکه چقدر با دوستان یا کسانی که دوستشان داریم وقت مي‌گذرانیم تاثیر زیادی بر شادی ندارد اما به زندگی معنا مي‌دهد. شاید وقت گذراندن با آنها که دوستشان داریم مي‌تواند کار بسیار سختی باشد بنابراین ممکن است خوشحالی زیادی عاید ما نکند. کسانی که در این تحقیق زندگی معنادارتری داشتند روابط را مهمتر از دستاوردهای زندگی شان مي‌دانستند.بررسی تاثیر روابط بر شادی و معنا، یکی از مهمترین عوامل در این باره را روشن مي‌کند. شادی از منفعتی که از دیگران مي‌بریم زاییده مي‌شود و معنا از آنچه به دیگران مي‌دهیم. "گیرنده" شاد است و "دهنده" زندگی با معنایی دارد. کمک به دیگران زندگی را با معناتر مي‌کند اما مستقیما ما را شاد نمي‌کند. اگر کمک به دیگران لذت دارد برای این است که زندگی ما معنادارتر مي‌شود. بر اساس این تحقیق فداکاری و از خودگذشتگی تاثیر چندانی بر شادی مي‌گذارد یا اندکی آن را کاهش مي‌دهد اما اهمیت بسیاری در معنادار بودن زندگی دارد.
نکته جالب دیگری که در این تحقیق روشن شد این بود که جرو بحث با دیگران شادی را کم مي‌کند اما به زندگی معنایی بیشتر مي‌بخشد. افراد شاد کمتر تمایل به جر و بحث دارند.

فرزند
بزرگ کردن بچه برای بسیاری از پدرها و مادرها دستاوردی مهم تلقی مي‌شود چرا که نیازمند گذشتن از خود و وقف دیگری شدن است. به همین دلیل برای بسیاری از پدر و مادرهایی که در این تحقیق شرکت کرده بودند بزرگ کردن بچه حتی شادی شان را کمتر کرده بود اما به زندگی شان معنا داده بود. آنها هرچه وقت بیشتری برای فرزندشان گذاشته بودند زندگی معنی دارتری پیدا کرده بودند و این همان چیزی است که به آن "تناقض بچه داشتن" مي‌گویند.

استرس و نگرانی
نیازی به گفتن نیست که استرس و نگرانی شادی را کم مي‌کند اما عجیب این است که به زندگی معنا مي‌دهد. این که چرا چنین است تفسیرهای متفاوتی مي‌تواند داشته باشد. شاید پیوند گذشته و حال و آینده، احتمال خطرهای پیش ِ رو را بیشتر برای فرد آشکار می‌کند و یا استمرار فعالیتهای دشوار و سنگین برای رسیدن به هدفی در آینده دور (که البته تحقق آن تضمین شده هم نیست) برای فرد استرس و نگرانی مي‌آورد ، هرچند که به زندگی اش معنا مي‌دهد.
محققان در پایان نتیجه مي‌گیرند که شادی بیشتر حاصل برآورده شدن خواسته ها و نیازهاست، بخصوص از طرف دیگران و یا حتی با پول خرج کردن. اما معنا بیشتر فراهم کردن برای دیگران است به شیوه و سبک خود فرد. زندگی با معنا بیشتر حاصل برآورده کردن خواسته ها و نیازهای دیگران است، و بیشتر با با تعریفی که فرد از "خود" دارد ربط دارد. خلاقیت و خردمندی و افکار عمیق به زندگی معنی مي‌دهد اما بیشتر با استرس و نگرانی همراه است

بستن http://www.modarair.com/news/مسائل-اجتماعی/1391-11-21-12-02-44.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 412369     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: