نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال ۱۴۰۰؛ سال بیم و امید مردم ایران/ به قلم حمیدرضا موحدی زاده، نایب رِئیس شورای اسلامی شهر مشهد
    سال ۱۴۰۰؛ سال بیم و امید مردم ایران نوشته حمیدرضا موحدی زاده، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد کد محتوا: ۳۲۲۰۱۷ تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۴:۱۳ روزهای پایانی سال1399 را درحالی سپری می‌کنیم که هنوز سایه ترس و نگ...

مهارت ها و شيوه هاي علمي و کارآمد براي رفع اختلاف

مهارت ها و شيوه هاي علمي و کارآمد براي رفع اختلاف


گروه: مسائل اجتماعی و فرهنگی
تاریخ درج: 1391/7/19
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 1

اختلاف جزء جدايي ناپذير از زندگي اجتماعي انسان هاست. نمي توان از دو نفر توقع داشت که هرگز با هم اختلاف نظر نداشته باشند بنابراين تلاش براي رويارويي با اختلافات هنر است، نه ناديده گرفتن آن. اگر اختلاف را نتوان به درستي مديريت کرد، به روابط صدمه مي زند و اگر به درستي مديريت شود، فرصتي براي رشد و تقويت روابط فراهم مي شود. اگر يک سري مهارت هاي مرتبط با حل اختلاف را بياموزيد، مي توانيد روابط حرفه اي و شغلي خود را با وجود برخي اختلافات، تقويت کنيد.

 

مهارت ها و شيوه هاي علمي و کارآمد براي رفع اختلاف
خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/07/19 شماره انتشار 18239
نويسنده: ترجمه:عظيمي مروي health@khorasannews.com
اختلاف جزء جدايي ناپذير از زندگي اجتماعي انسان هاست. نمي توان از دو نفر توقع داشت که هرگز با هم اختلاف نظر نداشته باشند بنابراين تلاش براي رويارويي با اختلافات هنر است، نه ناديده گرفتن آن. اگر اختلاف را نتوان به درستي مديريت کرد، به روابط صدمه مي زند و اگر به درستي مديريت شود، فرصتي براي رشد و تقويت روابط فراهم مي شود. اگر يک سري مهارت هاي مرتبط با حل اختلاف را بياموزيد، مي توانيد روابط حرفه اي و شغلي خود را با وجود برخي اختلافات، تقويت کنيد.
اختلاف چيست؟
اختلافات به طور کلي ناشي از تفاوت هاست. وقتي ارزش ها، انگيزه ها، اهداف و خواسته هاي دو نفر با يکديگر متفاوت باشد، مي توان بروز اختلاف را پيش بيني کرد. اگر اختلاف جزئي باشد، حتماً تفاوت ها هم جزئي است. اما اگر اختلافات بزرگ باشد، يک نياز عميق دروني براي حل مشکل که برخاسته از نياز به امنيت، احترام، صميميت و نزديکي با ديگران است، آشکار مي شود. طبيعي است که همه افراد بخواهند درک شوند و مورد حمايت قرار بگيرند. اما راه هاي رسيدن به اين خواسته بسيار گسترده است. تامين نيازهاي متفاوت براي کسب احساس امنيت و آرامش خاطر يکي از بزرگ ترين چالش هاي انسان هاي بالغ در زندگي فردي و اجتماعي است.ابتدا بهتر است درباره نياز به امنيت و تداوم آن در مقابل نياز به کشف و جست وجو و پذيرش خطر گفت وگو کنيم. اغلب ما شاهد اختلاف بين فرزندان و والدين بوده ايم. نياز يک کودک کشف و ميل به جست وجوگري است. اما والدين بايد امنيت کودک را فراهم کنند بنابراين ايجاد محدوديت اولين کاري است که آن ها انجام مي دهند بايد دانست که نيازهاي دو طرف نقش مهمي در موفقيت مستمر آن ها در روابط دوجانبه دارد و تمام نيازهاي آن ها بايد مورد احترام و توجه قرار بگيرد.
به رسميت شناختن نياز ديگران
در روابط شخصي، درک نکردن نيازهاي ديگران ممکن است به ايجاد فاصله، مشاجره و حتي قطع ارتباط منجر شود. در روابط شغلي نيازهاي برآورده نشده ممکن است علت اصلي اختلافات عميق و پيچيده باشد. اما وقتي فردي تلاش کند که نيازهاي ديگران را به رسميت بشناسد و با تفاهم و همدلي به برآوردن آن بينديشد، در واقع راهي به سوي حل خلاقانه مسئله و کار گروهي باز کرده است.درباره ماهيت اختلاف، خوب است بدانيد که يک اختلاف چيزي بيشتر از نرسيدن به توافق است زيرا در آن حسي از نداشتن امنيت و تهديد به طرفين دست مي دهد.
نکته اين جاست که تمام افراد در مواجهه با اختلاف ها، ديدگاه خود را براساس تجربيات، فرهنگ، ارزش ها و عقايد شخصي ابراز مي کنند. بنابراين اختلاف از آنچه هست، جدي تر تلقي مي شود. اگر فردي نتواند با احساسات خود به هنگام استرس کنار بيايد و يا آن را مديريت کند، قادر به حل مسالمت آميز و موفق اختلاف با ديگران نخواهد بود. البته نبايد فراموش کرد که اختلاف نظر فرصتي براي رشد فردي است زيرا وقتي فرد بتواند اختلاف نظرش را با فرد ديگري رفع کند، اعتماد به نفس پيدا مي کند و با احساس امنيت و آرامش خاطر بيشتري به حل مسائل بعدي در زندگي خود مي پردازد.
ديدگاه ما نسبت به اختلاف نظر
آيا از اختلاف نظر داشتن با ديگران مي ترسيد يا از آن اجتناب مي کنيد؟ اگر اين طور است، قطعاً خاطرات دردناکي از روابط قبلي خود با ديگران در دوران کودکي داريد و اختلاف نظر با ديگران را مساوي با يأس و نااميدي و تحقيرکننده، خطرناک، ترسناک و غيرقابل تحمل مي دانيد. اگر براساس تجربيات گذشته احساس مي کنيد کنترل زندگي را با اختلاف نظر از دست مي دهيد، احتمالاً متحمل ضربه بزرگ روحي شده ايد.برخي افراد در پي رويارويي با عکس العمل هاي متفاوت اختلاف نظر ديگران، احساس مي کنند در تشخيص و ارائه واکنش نسبت به پيرامون خود ناتوانند. برخي به شدت عصباني و برافروخته مي شوند و احساس مي کنند ضربه خورده اند. برخي کناره گيري را ترجيح مي دهند و عشق و محبت خود را از طرف مقابل دريغ مي کنند و در عين حال از تنها ماندن به شدت مي ترسند. برخي قادر نيستند با طرف مقابل مصالحه و شرايط را اززاويه ديد او بررسي کنند و بعضي از افراد از ترس اختلاف نظر با ديگران، راه اجتنابي را در پيش مي گيرند و سعي مي کنند از اختلاف نظر دوري کنند. تمام اين روش ها غيرسالم و نامناسب است و هيچ سودي نصيب فرد نمي کند.فرد براي اين که به اختلاف نظر واکنش مناسبي نشان دهد بايد با آرامش و با کنار گذاشتن روحيه تدافعي و در عين حفظ احترام، با طرف مقابل برخورد کند. موضوع را فراموش کند و طرف مقابل را ببخشد و بدون تنفر و خشم به گذشته و اختلاف به وجود آمده فکر کند. در جست وجوي مصالحه باشد و از تلافي کردن يا تنبيه طرف مقابل خودداري کند و در نهايت معتقد باشد که اختلاف نظر داشتن با ديگران به رشد وي و طرف مقابل کمک مي کند.
کنترل هيجانات و احساسات
در گام اول، حل مسالمت آميز اختلاف نظر با ديگران نيازمند کنترل احساسات و هيجانات است. اختلاف نظر در برخي موارد احساسات منفي فرد از قبيل خشم، نااميدي و ترس را آشکار مي کند اما اگر به درستي مديريت شود باعث افزايش اعتماد به نفس و تقويت روابط مي شود. اگر به هنگام ايجاد اختلاف نظر، فرد نتواند احساسات واقعي خود را تشخيص دهد، قادر نخواهد بود نيازهايش را به درستي شناسايي کند. وقتي نتواند نيازهاي واقعي اش را به درستي تشخيص دهد قادر نيست بگويد که در ارتباط با ديگران چه چيزي او را آزار مي دهد و نمي تواند آن را به درستي بيان کند. بنابراين حل يک اختلاف نظر به توانايي فرد بستگي دارد. اين که تا چه حد قادر باشد استرس خود را کنترل کند و با آرامش با مسئله روبه رو شود. وقتي کنترل احساسات در دست فرد است، او مي تواند بدون احساس تهديد از جانب ديگران، براي برآوردن خواسته اش اظهارنظر کند و با رعايت حرمت ديگران، اختلاف نظر را برطرف کند.بنابراين دو اصل اساسي توانايي کنترل استرس و توانايي حفظ آرامش و نشان دادن واکنش مناسب بهترين شيوه هايي است که در اين هنگام به کمک ما مي آيد.
کنترل هيجانات
آگاهي نسبت به هيجانات و تجربه آن ها و طبيعي دانستن بروز هر هيجاني به هنگام مواجه شدن با اختلاف نظر با ديگران اساس برقراري گفت وگو با ديگران براي رفع اختلاف است، آگاهي نسبت به هيجانات به فرد کمک مي کند تا دريابد ديگران از چه چيزي رنجيده اند، خودش از چه چيزي آزار ديده است، براي حل مشکل همچنان پرانگيزه بماند، به شيوه موثر و مطلوبي روابط خود با ديگران را ادامه دهد و بتواند توجه ديگران را براي حل مشکلش جلب کند.
اهميت رفتارهاي غيرکلامي
در اين جا مي توان به اين نکته پرداخت که تمامي راهکارهايي که تا به اين جا براي رفع اختلاف نظر گفتيم فقط در سايه آگاهي از شرايطي که به وجود آمده، ميسر است. نکته مهم اين جاست که بيشتر اطلاعاتي که به هنگام بروز اختلاف بين ۲ نفر رد و بدل مي شود، به شيوه غيرکلامي مبادله مي شود. مانند حالات چهره، وضعيت بدن و تن صدا و لحن آن. وقتي فرد از چيزي غمگين و ناراحت است، کلمات به ندرت مي تواند بيانگر علت ناراحتي او باشد. بنابراين نه فقط از طريق گوش کردن به گفته هاي طرف مقابل بلکه با ارزيابي رفتار و احساسات مبتني بر آن مي توان به ريشه اصلي ناراحتي و نيازهاي وي پي برد.
وقتي درمتن يک مشاجره، به علامت هاي غيرکلامي طرف مقابل با دقت توجه کنيم، مي توانيم معناي دقيق گفته هاي او را دريابيم و به شيوه اي که بر مبناي اعتماد گذاشته شده، نسبت به آن واکنش نشان دهيم و ريشه مشکل را شناسايي کنيم. مي توان با صدايي حاکي از آرامش، لمس شانه فرد يا حالات چهره تلاش کرد که يک اختلاف نظر را به يک تعامل دوستانه تبديل کرد. البته اين کار نيازمند هوش هيجاني کافي است، به نحوي که فرد بتواند از آن براي حل مشکل و رفع اختلاف نظر استفاده کند.
مزاح کنيد
مهار استرس و کنترل هيجانات يک فايده بزرگ ديگر هم دارد و آن اين است که امکان مزاح و بذله گويي را حتي به هنگام مشاجره به فرد مي دهد. با اندکي آرامش و صبوري و نکته داني مي توان بسياري از جر و بحث ها و منازعات را برطرف کرد و گاهي آن ها را بيان کرد. زيرا گاهي مزاح و شوخي تنها راه بيان غيرآزاردهنده برخي مسائل است و باعث کاهش تنش، خشم و تغيير شکل مسائل مي شود و فرصت خوبي براي برقراري ارتباط صميمي تر و نزديک تر فراهم مي آورد. درپايان ذکرچند نکته براي رفع اختلاف و تنش به شکل مسالمت آميز ضروري به نظر مي رسد.
* به آنچه احساس مي کنيد دقت کنيد نه آنچه گوش مي کنيد. وقتي فقط به حرف طرف مقابل گوش مي کنيم نمي توانيم به عمق احساسات و نياز او توجه کنيم. اما اگر همزمان به احساسي که در گفته هاي طرف مقابل نهفته است، دقت کنيم، مي توانيم زودتر به حل مشکل دست پيدا کنيم.
* رفع اختلاف نظر اولويت تان باشد نه برنده شدن ، وقتي حفظ و تقويت رابطه بر برنده شدن در مجادله اولويت داشته باشد، مي توانيد اميدوار باشيد که با حفظ احترام متقابل و از ديدگاه دو طرف مسئله را به شيوه مصالحه آميزي برطرف کرده ايد. * بر زمان حال متمرکز شويد. اگر به اتفاقات و تجربه هاي تلخ گذشته فکر کنيد، نمي توانيد واقعيت جاري در لحظه را ببينيد. بنابراين به جاي يادآوري اتفاقات گذشته و آنچه قبلاً رخ داده، بر آنچه مي توانيد براي حل مشکل انجام دهيد، تمرکز کنيد. * شروع کننده نباشيد. از بسياري از مشاجره ها مي توان جلوگيري کرد. نکته اين جاست که بدانيد آيا مشاجره اي که اتفاق افتاده ارزش صرف وقت و انرژي دارد يا خير. اگر ندارد وارد نشويد و آغازکننده بحث نباشيد.
* آماده بخشيدن باشيد. حل يک مسئله بدون آمادگي براي بخشش کار بيهوده اي است. رفع مشکل و اختلاف نظر در کنار گذاشتن اصرار به تنبيه، سرکوب يا سرزنش طرف مقابل است.
بستن http://www.modarair.com/news/مسائل-اجتماعی/مهارت-ها-و-شيوه-هاي-علمي.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 428380     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: