نام شما:
ایمیل مقصد:

 ۹۹، سال بازگشت اعتماد عمومی و دیپلماسی شهری/ نویسنده: حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
سال ۱۳۹۸ با تمام فرازونشیب‌ها و حوادث سهمگین آن بر ما، شهروندان و مردم نجیب و صبور ایران گذشت. می‌دانیم چالش‌های اقتصادی، انسانی، محیط‌زیست و زندگی شهری در برابر عزم، خواست و اراده انسان‌ها، کوچک و قابل مدیریت و کنترل اس...

توصیه نامه یونسکو مربوط به مقام و منزلت معلم

توصیه نامه یونسکو مربوط به مقام و منزلت معلم


گروه: فرهنگ، تاریخ، ادبیات و هنر
تاریخ درج: 1394/3/1
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

 

مقدمه مترجم
یونسکو در تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۶۶ ُ توصیه نامه ای را برای ارج نهادن به مقام و منزلت معلم تدوین کرد که مورد توجه کشورهائی از جمله ایران قرار گرفت .از همین رو این تاریخ به نام روز جهانی معلم نامگذاری شد. از آنجا که این توصیه نامه در دسترس همکاران و فعالان صنفی نبود؛ تصمیم گرفتم علی رغم نداشتن بضاعت علمی در ترجمه آن بکوشم. امید است که این ترجمه مفید فایده قرار گیرد. در ضمن با داشتن نرم افزار" آکروبات ریدر" برای دستیابی به متن اصلی این ترجمه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
توصیه نامه یونسکو مربوط به مقام ومنزلت معلم - قسمت اول
مترجم : محمدتقی سبزواری
مقدمه:
توصیه نامه مربوط به مقام و منزلت معلم در تاریخ 5 اکتبر 1966 در شهر پاریس و پس از کنفرانس بین المللی ویژه مقام و منزلت معلم تهیه شده است. این توصیه نامه با در نظر گرفتن موارد زیر در13فصل و146 بند تهیه شده است.
· لازم به ذکراست که حق آموزش یک حق انسانی وبنیادی وحیاتی می باشد.
·  مسئولیت کشورها،به منظورپشتیبانی صحیح ازآموزش عمومی مطابق باماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصول 5و7و10 اعلامیه جهانی حقوق کودک و بیانیه سازمان ملل وهمچنین مسئولیت دول درزمینه ترویج وتبلیغ آرمان های صلح واحترام ودرک متقابل انسان ها .
· ضرورت آموزش عمومی و فنی وحرفه ای گسترده به منظور بهره مندی از تمامی استعداها و توانایی های قابل حصول ، این ضرورت موجب پیشرفت اخلاقی و فرهنگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مستمر می شود.
·  نقش اساسی معلمان در پیشرفت آموزشی و اهمیت پشتیبانی از معلمین به منظور توسعه جامعه بشری و پیشرفته .
·  این توصیه نامه در نظر دارد ضمانت لازم را برای بهره مندی معلمان از مقام و منزلت متناسب با نقش فعال خویش در جامعه ، مهیا کند.
· این توصیه نامه با در نظر گرفتن الگوها و سازمان های آموزشی در کشورهای مختلف ، رسوم و مقررات و قوانین متنوعی را ارائه می دهد.
· تنوع نظام هایی را در نظر می گیرد که در کشورهای مختلف برای تدریس کارکنان (پرسنل آموزشی ) به کاربرده می شود و مقررات خدمات عمومی برای معلمین را تعیین می کند.
· معتقدیم که علی رغم وجود تفاوت ها در کشورها، سئوالات متشابهی در کشورهای متفاوت در مورد مقام و منزلت معلمان وجود دارد. پاسخ این سئوالات به مجموعه ای استاندارد و میزان های مشترکی نیاز دارد . هدف این توصیه نامه پاسخ به این شبهات می باشد.
· این توصیه نامه از معاهدات و قراردادهای بین المللی بهره جسته است. این توصیه نامه مخصوصاً از ابزارهای قابل اعمال و منطبق با حقوق اصولی بشر،آزادی روابط و حفاظت حقوق سال 1948،معاهده گروهی سال 1949،معاهده پاداش ( دستمزد) در سال 1951،معاهده تبعیض (استخدام و اشتغال ) کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در سال 1958، معاهده تبعیض آموزشی سال 1960سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)،بهره برده است .
·این توصیه نامه جنبه های متنوع آمادگی و مقام ومنزلت معلمان در مدارس ابتدائی و متوسطه که در کنفرانس بین المللی آموزش عمومی مورد تصویب قرارگرفته ، و همچنین توصیه نامه آموزش فنی و حرفه ای سال 1962که مشترکاً توسط دفتر بین المللی آموزش و سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) جمع آوری و در مجمع عمومی سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) تصویب شده است ، را مد نظر داشته است .
· مشتاقیم که با پیش بینی های مربوط به مشکلات معلمین ، با احترام خاص به معلمین و حل مشکلات و کمبودهای این قشر در تکمیل این استاندارها بکوشیم .
فصل اول – تعاریف
1)- در این توصیه نامه
الف )- کلمه معلم به کلیه کسانی اطلاق می شود که مسئولیت آموزش دانش آموزان را بر عهده دارند.
ب) - اصطلاح مقام ومنزلت که در ارتباط با معلمین مورد استفاده قرار می گیرد، دربرگیرنده دو معنی می باشد.   اول : به معنای منزلت و احترام متناسب با آنهاست که نشاندهنده قدردانی از اهمیت شغل و شایستگی آنها در انجام این امر خطیر می باشد. دوم : به معنای لزوم انجام کار و پاداش و مزایای اصولی و مناسب که منسوب گروه شغلی آنها می باشد.
فصل دوم – حوزه ( قلمرو)
2)این توصیه نامه برای معلمان در مدارس دولتی و خصوصی تا اتمام دومین مرحله آموزش ، اعم از مهدکودک ، کودکستان ، مدارس ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه را شامل می شود. این توصیه نامه همچنین شامل کسانی که آموزش فنی و حرفه ای و یا آموزش مرتبط با اشتغال یا هنر را فراهم می سازند ، می شود .
توصیه نامه یونسکو مربوط به مقام ومنزلت معلم - قسمت دوم
فصل سوم – قاعده کلی تعلیم
3)- آموزش از سال های اولیه تحصیل می بایست به سمت یک توسعه همه جانبه اخلاق بشری ، معنویت ، برابری ، رفاه ، فرهنگی و برنامه های اقتصادی ملت ها هدایت شود. به علاوه از اهداف این توسعه ، جایگزینی فکری در مورد احترام برای حقوق بشر و آزادی های بنیادی می باشد. بوسیله آموزش وپرورش ، صلح ،تفاهم، سعه صدرو دوستی در بین همه ملت ها ، همه نژادها و همه مذاهب ایجاد می شود.
4) - می بایست تاکید نمود که پیشرفت در آموزش و پرورش بستگی بسیار زیادی به کیفیت و توانایی کسانی دارد که تدریس می کنند. تربیت و کیفیت انجام آن مختص معلمین می باشد.
5)- همانگونه که درخشندگی و نیاز به آموزش وپرورش قابل مشاهده و قابل تقدیر است ، مقام ومنزلت معلم نیز می بایست با این توانمندی –آموزش وپرورش – متناسب باشد. شناخت اهداف و عملکرد آموزش وپرورش ، ارزش و مقام معلم و توجه عمومی به شغل تدریس را باعث می شود.
6) - تدریس همانند یک حرفه باید مورد توجه قرار گیرد. این شغل ، یک خدمت عمومی است که  به معلمانی دانشمند و خبره نیازمند می باشد. معلمین باید با استفاده از مطالعات روزمره ، دانش و مهارت لازم را کسب کنند. حرفه معلمی باید با استفاده از هوش شخصی و مسئولیت حقوقی ،مایه آسایش شاگردان را فراهم و وظیفه آموزش و پرورش را بر عهده بگیرد.
7)-  همه جوانب استخدام و تدارکات برای معلمین ، باید از هرگونه تبعیض نژادی ،رنگ ، جنس ، مذهب ، عقیده سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی و یا وضعیت اقتصادی مبری باشد.
8)- چگونگی انجام و شرایط کار معلمین باید به گونه ای باشد که باعث پیشرفت آموزش و توانمند ساختن معلم برای انجام و وظیفه شغلی اش باشد.
9)-  سازمان معلمین ، بعنوان یک جریان سودمند که می تواند بیشترین کمک را به پیشرفت آموزش و پرورش بکند ، باید مورد توجه قرار بگیرد. به منظور حصول آموزش و پرورش پیشرفته ، سازمان معلمین و آموزش و پرورش می بایست با تعیین سیاست آموزشی ، بطور متحد عمل کنند.
فصل چهارم– سیاست هاو اهداف آموزش وپرورش
10)- در هر کشور می بایست معیارهای مناسبی بین اجزاء آن وجود داشته باشد. برای تعیین اهداف کلی آموزش و پرورش ، باید قواعد کلی تعلیم وتربیت ، نیروی انسانی و برنامه ریزی روی تمامی سرمایه های موجود در نظر گرفته شود. به هنگام تعیین این اهداف ، توانایی مناسب و جایگاهی شایسته باید برای معلمین در نظر گرفته شود. برای نیل به این اهداف می بایست اصول و اهداف زیر را در نظر داشت :
الف)- اصلی ترین حق هر کودک بهره مندی از بهترین فرصت های آموزشی است .به کودکان باید توجه شایسته ای داشته باشیم . آنها نیازمند عملکرد آموزشی خاصی می باشند.
ب)- تمامی تسهیلات باید به طور مساوی فراهم شود تا هر شخص بتواند از حق آموزشی خویش بدون هرگونه تبعیض جنسی،نژادی ، رنگ، مذهب، عقیده سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی و یا وضعیت اقتصادی بهره مند شود.
پ)- از آنجا که آموزش و پرورش ،مهمترین خدمت مورد علاقه عموم می باشد،باید بعنوان یک مسئولیت کشوری ،شبکه ای از مدارس مناسب و کافی را فراهم نمود . کیفیت چگونگی کار و آموزش آزاد و کمک های مادی به دانش آموزان نیازمند باید مورد توجه قرار بگیرد. آموزش آزاد نباید بعنوان دخالت و امتیازی برای متولیان تفسیر شود و یا اینکه متولیان از مدارسی غیر از مدارس بنا شده توسط دولت استفاده کنند. افراد یا اشخاصی که موسسات آموزشی با حداقل استانداردهای آموزشی ایجاد و هدایت می کنند و توسط دولت تائید شده اند ، نباید اجازه مداخله داشته باشند.
ت)- از آنجا که آموزش یک عامل اساسی در رشد اقتصاد می باشد، برنامه آموزشی باید بخش منسجمی از برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی که جهت توسعه شرایط زندگی در نظر گرفته شده است ، را تشکیل دهد.
ث)- با توجه به اینکه آموزش یک فرآیند مداوم است ، بنابراین خدمات و شاخه های متنوع تدریس آنچنان هماهنگ باشد که هم باعث ارتقاء کیفیت آموزش دانش آموزان و هم باعث افزایش منزلت معلمان شود.
ج)- باید یک سیستم قابل انعطاف که بطور دقیق با هم دیگر مرتبط می باشند،بطور آزاد در دسترس باشد. بنابراین هیچ عاملی نباید برای رسیدن به هر سطحی از هر نوع دانش داشته و باعث از دست رفتن فرصت ها برای کودک باشد.
چ)- بعنوان یک هدف آموزشی ، هیچ کشوری نباید به کمیتی اندک قانع باشد ، بلکه می بایست بدنبال توسعه کیفی باشد.
ح)- تمامی برنامه های آموزشی در هر مرحله آموزشی باید شامل پیش بینی های اولیه برای آموزش و آموزش تکمیلی باشد. رشد کمی و کیف معلمانی که با زندگی مردم خود آشنا بوده و قادر به تدریس زبان مادری می باشند از رئوس این برنامه می باشد.
خ)- تحقیق سیستماتیک و هماهنگ و مداوم در حوزه تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت از ضروریات است . مبادله یافته های تحقیق و پروژه های مشارکتی در سطح بین المللی قابل اجرا می باشد.
د)- برای تعیین اهداف سیاست آموزشی ، باید مشارکت و هماهنگی نزدیکی بین کارشناسان و سازمان های معلمی ،کارفرمایان و کارگران و والدین و همچنین سازمان های فرهنگی و موسسات یادگیری و تحقیق بوجود آید.
ذ)- از آنجائی که دستیابی به آرمان ها و اهداف آموزشی بستگی زیادی به امکانات مالی دارد، باید در تمامی کشورها و در درون بودجه های ملی ، درصد قابل توجهی برای توسعه آموزشی در نظر گرفته شود.
فصل پنجم –تدارکات شغل معلمی
گزینش
11)- چگونگی کار و تهیه مقدمات برای آموزش باید متکی به نیاز ما باشد. فراهم نمودن مجموعه ای صلاحیت دار از معلمینی که از روحیه لازم ،هوش ، سلامت جسمانی و مهارت و دانش شغلی بهره مند هستند ، از نیازهای آموزش وپرورش می باشد.
12)- مطابق با این نیاز، مسئولین آموزشی باید انگیزه های مناسب برای تدریس مهیا کنند. همچنین با استفاده از موازین حقوقی مکان های لازم برای تدریس در نظر گرفته شود.
13) - جهت تعیین و انتخاب متقاضیان این شغل ، می بایست با انجام یک امتحان ومطابق با موازین حقوقی یک دوره مورد تائید در مرکز تربیت معلم گذرانده شود.
14)- تربیت معلم باید اساس کار قرار بگیرد. معلم آموزش وپرورش را تکمیل می کند. این تربیت باید عشق به خدمت باشد. عشق به خدمت افراد را شایسته شغل معلمی می کند.
15)- مادامیکه استانداردهای کلی برای پذیرش و تربیت معلم حفظ شود، افراد فاقد تحصیلات رسمی و متقاضی این حرفه به شرط برخورداری از مهارت زیاد و علاقمندی به این حرفه می توانند مورد پذیرش قرار بگیرند.
16) - امتیازات مساوی یا کمک های مالی باید برای دانشجویان تربیت معلم فراهم باشد . آنها باید بتوانند تحصیل کنند و قادر باشند دوره های آمادگی را ادامه دهند وبا شایستگی آن را بگذرانند. تا حد ممکن باید به منظور تاسیس یک سازمان تربیت معلم مستقل و مطابق با موازین حقوقی تلاش کرد.
17) - اطلاعات مربوط به این حرفه مقدس و امتیازات و کمک های مالی مربوط به معلمین باید قابل دسترسی برای دانشجویان و دیگر کسانی باشد که علاقمند به تدریس می باشند.
18)- الف)- می بایست به برنامه های تربیت معلم که در سایر کشورها انجام می گیرد ،توجه ویژه ای قایل شد . مانند قرار دادن یک برنامه بطور کامل در تقویم اجرائی و یا اجرای قسمتی از برنامه های آموزشی .
ب )- مراحل تربیت و آزمون و گزینش معلم باید با هدف به رسمیت شناختن اعتبار نامه ها انجام شود. گواهی نامه ها یک اعتبار جهانی است . مقام و منزلت شغلی باید مطابق با استاندارد بین المللی باشد.
برنامه های تربیت معلم
19)- هدف برنامه های تربیت معلم باید توسعه آزادی ، فرهنگ شخصی و آموزش عمومی به منظور تدریس و آموزش به دیگران باشد. آشنایی با قواعدی که زمینه ساز ارتباطات سالم بشری در حد و اندازه مرزهای کشورها می باشد ، از دیگر هدف های تربیت معلم می باشد. ایجاد درک مسئولیت به منظور فراهم نمودن تدریس و برابری همگانی ، فرهنگی و فعالیت های اقتصادی از اهداف تربیت معلم می باشد.
20) - اصولاً ، برنامه تربیت معلم باید شامل موارد زیر باشد:
الف)- مطالعات عمومی
ب)- مطالعه موضوعات اصلی که در آموزش به کار برده می شود مانند: حکمت ، روان شناسی ، جامعه شناسی ، نظریه و تاریخ آموزش ، روش های تدریس در موضوعات مختلف ، آموزش نسبی و تجربی و اداره مدرسه از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
پ)- مطالعاتی که به درک و فهم و توانایی هرچه بیشتر تدریس ارتباط پیدا می کند.
ت)- تمرین و ممارست تدریس و اداره کردن فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان زیر نظر و هدایت و راهنمائی معلمین باتجربه .
21)- الف) -تمامی معلمین باید در موضوعات تربیتی ، خصوصی و عمومی در دانشگاه ها تربیت شوند. آنها می توانند در موسساتی که هم سطح دانشگاه ها  یا دیگر مراکز مخصوص که برای تربیت معلم در نظر گرفته می شوند ، تحصیل کنند.
ب) - مفاد برنامه های تربیت معلم ، ممکن است به طور معقول و با توجه به شرح وظایف معلمین در انواع مختلف مدارس همانند مدارس کودکان استثنائی و مدارس فنی و حرفه ای تغییر کند. در مرحله بعد ، برنامه های تربیت معلم باید شامل تجارب مختصر و مفید در زمینه های صنعت ، تجارت یا کشاورزی باشد.
22)- یک برنامه تربیت معلم باید شامل دوره های آموزش عالی ، آموزش اختصاصی و کسب مهارت تربیتی باشد. این دوره ها برای یک معلم ، هم بصورت موازی و هم متوالی امکان پذیر می باشد.
23)- دوره آموزشی مراکز تربیت معلم ، معمولاً باید به صورت تمام وقت برگزار شود. برای ایجاد اشتیاق در اشخاص و دیگر صنوفی که متعهد گذراندن دوره تربیت معلم بطور جزئی یا کامل و بصورت تمام وقت می باشند، می بایست ترتیب های ویژه ای در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند تمامی یا قسمتی از دوره خویش را بصورت نیمه وقت بگذرانند. چگونگی دوره ها و محتویات برنامه ها مطابق با دوره های تمام وقت می باشد.
24)- در موسسات وابسته به دولت یا موسسات آزاد باید شرایط مطلوبی برای آموزش معلمان دوره های مختلف تحصیلی فراهم شود . این دوره ها شامل معلمین ابتدائی ، متوسطه ، فنی و حرفه ای یا تخصصی می باشد.
مراکز تربیت معلم
25)- مدرسین مراکز تربیت معلم باید صلاحیت تدریس را داشته باشند . آنها باید مطابق مقررات خود که در سطح آموزش عالی و معادل آن می باشند، تدریس کنند. مدر سینی که فنون معلمی را تدریس می کنند باید تجربه لازم را در مدارس کسب کرده باشند. صرفنظر از این که ممکن است این تجارب بوسیله تدریس کمکی یا موظف در مدارس حاصل شده باشد.
26) - تحقیق و تجربه در آموزش و تدریس ، مو ضوعات خاصی هستند که به شرایط انجام تسهیلات تحقیق و کار تحقیقی در مراکز تربیت معلم وبه وسیله مدرسین و دانشجویان تربیت معلم امکان پذیر می باشد . کارکنانی که مشغول  رتق وفتق امور دانشجویان تربیت معلم هستند باید یا فته ها ی تحقیقاتی آن هارا نگهداری کنند . این یافته های تحقیقاتی باید در اختیار مدرسین جهت دادن نمره قبولی به دانشجویان قرار داده شود .
27) - دانشجویان مدرسین باید امکان اظهار نظر در مورد عقاید  و اهداف شان و قضاوت در زمینه های کار،انضباط تربیت معلم و نحوه اداره زندگی را داشته باشند.
28)- مراکز تربیت معلم باید از شکل مرکز تربیت نیروی انسانی و حالت نظری به صورت یک مرکز توسعه ی خدمات آموزشی درآید.این امر باعث ایجاد هماهنگی در مدارس و نتایج حاصل از تحقیقات و نهایتا" پیشرفت فنون تدریس می شود. پیشرفت فنون تدریس باعث می شود که مدارس و معلمین در کارشان کار آزموده تر گردند.
29)- مراکز تربیت معلم ،به صورت مستقل یا وابسته و در مشارکت با مراکز آموزش عالی و یا مسؤولین مجرب آموزشی و یا افراد غیر مسؤول در صورتی مورد تأیید می باشند که دانشجویان با رضایت ،دوره ی خویش را تکمیل کنند.
30)- مسئولین به منظور همکاری با مراکز تربیت معلم باید معیارهای مناسبی را انتخاب کنند و مطابق با معیارهای تعیین شده ،دانشجویان فارغ التحصیل مراکز را با حفظ آمادگی ،خواسته های فردی و شرایط آنها به استخدام در آورند.
فصل ششم- آموزش ضمن خدمت
31)- مسئولین ومعلمین باید توجه داشته باشند که ارزش واهمیت خدمت آموزشی درتوسعه اصولی است. این پیشرفت  اصولی شامل کیفیت ،محتوی آموزش و روش های تدریس می باشد.
32)- دست اندرکاران در مشورت با سازمان معلمین ،باید یک مرکز ضمن خدمت را تاسیس و توسعه دهند.این مرکز ضمن خدمت باید برای همه معلمین قابل دسترس و رایگان باشد. مرکز ضمن خدمت مستلزم مشارکت مراکز تربیت معلم،موسسات علمی و فرهنگی و سازمان معلمین می باشد. این مرکز باید زمینه مشارکت سازمان های فوق را بر اساس نظم فراهم کند. دوره  های مرکز ضمن خدمت باید به گونه ای برقرار شود که موثر واقع گردد. دوره های ضمن خدمت برای معلمینی که بعد از یک توقف آموزشی مشغول به کار میگردند.الزامی است.
33) - الف)دوره ها ودیگرمناسب ها باید به گونه ای طراحی شود که معلمین بتوانند کیفیت کارشان را بالا ببرند. این دوره ها باعث اصلاح یا پیشرفت ویا اطلاع رسانی یافته ها در محدوده ی کار آموزش می شود.  این دوره ها  شامل جزئیات آموزش و روش های تدریس می باشد. معلمین با استفاده از این دوره ها ،با اطلاعات جدید آشنا می شوند.
ب)- معیارها ئی باید در نظر گرفته شود که کتاب و دیگر لوازم به معلمین داده شود تا آنها بتوانند آموزش عمومی و کیفیت کاری خود را توسعه دهند.
34)- باید به معلمین فرست و انگیزه داد تا در دوره ها و تسهیلات ضمن خدمت شرکت کنند. باید برای معلمین شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت حداکثر امتیاز در نظر گرفته شود.
35)- مسئولین مدرسه باید با سعی وکوشش تضمین کنند که :مدارس میتوانند با استفاده از یافته های تحقیقی در موضوعات مورد مطالعه وروشهای تدریس صاحب نظر بوده و آنها را به کار گیرند.
36)- دست اندر کاران باید تا سرحدّ امکان، مقدمات مسافرت و گردشهای علمی را برای معلمین فراهم سازند.مسافرت و گردش علمی معلمین می تواند به صورت فردی یا گروهی و در داخل کشور یا خارج از کشور صورت پذیرد. این گردش علمی باید با هدف آموزش ضمن خدمت انجام گیرد.
37)- مطلوب است که تربیت و آموزش ضمن خدمت معلمین توسعه داده شود و فعالیت های فنی و مالی در سطح بین المللی یا منطقه ای به آن افزوده شود.
فصل هفتم _استخدام و شغل
ورود به شغل تدریس (تدریس حرفه ای )
38)-  استخدام داوطلبین حرفه ی معلمی ،باید با همکاری سازمان معلمین انجام شود.استخدام داوطلبین باید مطابق با قوانینی که تعهدات وحقوق معلمین را تعیین می کند و سطحی مطلوب انجام می شود ،صورت پذیرد.
39) -باید  یک دورهی تجربی برای کسانی که می خواهند تدریس کنند ،فراهم شود. این دوره با کمک مسئولین و معلمین آزمایشی صورت می گیرد.این فرست باید به معلمین آزمایشی داده شود تا تشویق شوند وبا حفظ صحیح استاندارد شغلی و پیشرفت معلم،آشنائی مثمر ثمر پیدا کنند. آنان باید فن تدریس تخصصی و عملی شان را توسعه دهند. تداوم دوره ی آزمایشی می بایست همراه با پیشرفت و چگونگی کار باشد.زمان دوره ی آزمایشی باید از قبل معلوم باشد و اتمام کا دوره هنگامی صورت پذیرد که معلمین صلاحیت شغلی را کسب کرده باشند. اگر دوره ی تجربی معلم آزمایشی رضایت بخش نبود و نتوانست نمره ی قبولی کسب کند، او باید علت آن را بداند و حق داردکه دوباره دوره ی کار آموزی رابگذراند.
پیشرفت و ترفیع
40) - معلمین باید  قادر به ارائه توانمندی ها و صلاحیت ها و کیفیت کاری خود باشند. آنها باید بتوانند مطابق با خدمت آموزشی شان از یک مقطع به مقطع دیگر انتقال پیدا کنند.
41) - در سازمان و ساختار آموزش و پرورش،باید مدارس خصوصی در نظر گرفته شود.این مدارس باید فرصت های مساوی را برای معلمین فراهم کنند و با تعیین مسئو لیت های بیشتر،معلمین خصوصی را تربیت نماید و چگونگی مسئولیت های آنها در کیفیت ونظم تدریس زیان آور نباشد.
42) - باید به مدارس شایسته و پیشرفته توجه کافی مبذول شود.با این توجه هم شاگردان بهره می برند و هم یک سلسله مسئولیت هایی که توسط معلمین مختلف انجام پذیرفته ،باعث ایجاد انگیزه می شود.
43) - مسئولیت ها درآموزش وپرورش ،همانند بازرس، رئس آموزش وپرورش،مدیرواحد آموزشی ویا        دیگرمسئولیت های مخصوص، باید تا حدامکان به معلمین کارآزموده سپرده شود.
44) - ارتقاء باید بر اسا س یک ارزیابی دقیق و بی طرفانه از صلاحیت های معلمین برای احترازپست جدید توسط مرجعی  ذی صلاح صورت گیرد. تعیین معیار های شغلی جهت ارتقاء با توجه به شرح وظایف ومشورت با سازمان معلمین امکان پذیر می باشد.
امنیت شغلی
45) - به منظور علاقه مند شدن معلمین به آموزش و پرورش، استخدام رسمی وامنیت شغلی ضروری می باشد .معلمین باید در مقابل تغیرات درون سازمانی یا مدارس حمایت شوند.
46) - معلمین باید در مقابل تحریکات برونی  و بدون دلیل افراد ذی نفوذ که موقعیت حرفه ای  و شغلی آنها را مورد تهدید قرار می دهد ،حمایت شوند.
دستورالعمل انضباطی مربوط به نقض رفتار شغلی (تخلفات)
47) - تنبیه انظباطی در مورد معلمین متخلفی که نقض رفتار شغلی میکنند باید به خوبی تعریف شود.در صورت تقاضای معلم،روند پی گیری و نتیجه رفتار باید به صورت عمومی باشد و یا خود داری از تدریس،مستلزم حمایت یا کامیابی دانش آموزان می باشد،می تواند به صورت عمومی اعلام شود.
48) - اولیاء امور یا افراد صلاحیت دار تعیین شده (هیئت تخلفات ) در نظر داشته باشند که ضمانت اجرائی و کیفیت مجازات باید به خوبی تعریف شده باشد.
49) - سازمان معلمین باید در مورد تخلف واقع شده،با هیئت تخلفات مشورت ومذاکره کند.
50) - هر معلم باید در هر مرحله از روند پی گیری تنبیه انظباطی،به صورت عادلانه حمایت شود.این مراحل شامل موارد زیر می باشد.
الف)- حق دارد با شکایت و یا مشتکی عنه و یاد آوری اصول اولیه هیئت تخلفات را مطلع سازد.
ب)- حق دارد که در هر مرحله،به مدارک دسترسی داشته باشد.
ج)- حق دارد که بوسیله ی خود و یا وکیل منتخب خودش،از خود دفاع کند ویک زمان مناسب   به منظور آمادگی معلم برای دفاعیه در نظر گرفته شود.
د)- او حق دارد نسبت به رأ ی صادره معترض باشد و در اعتراضیه دلایل را بر شمارد.
ه) - او حق تقاضای تجدید نظر و انتخاب هیئتی با کفایت برای این امر را دارد.
51)- مسئولین باید توجه داشته باشند که اگر معلمین توسط همکاران خویش مورد قضاوت قرار بگیرند ،تنبیه انضباطی و نظم فردی  مؤثر واقع خواهد شد.
52)- بندها و پاراگراف های 51-47 در هر صورت،قوانین ملی یا دستورالعملهای مربوط به حقوق جزا را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
آزمایشات پزشکی
53  )- معلمین باید بخواهند  که تحت یک سری آزمایشات   پزشکی دوره ای قرار بگیرند.این آزمایشات باید به طور رایگان فراهم شود.
معلمین زن و مسئولیت های خانوادگی
54 )- ازدواج نباید به عنوان یک محدودیت در انتصاب وشغل معلمین زن در نظر گرفته شود.ازدواج نباید پاداش و چگونگی انجام کار زنان را تحت تأثیر قرار دهد.
55)- زنان بدلیل بارداری و مرخّصی زایمان باید از اتمام تعهد خدمتی منع گردند. این افراد باید در مقابل فسخ قرارداد خدمتی مورد حمایت قرار گیرند.
56)- مهد کودک ها یا شیرخوارگاه هائی که در محل کار وجود دارد باید در شرایط مطلوب از فرزندان معلمین مراقبت کند.امکانات و نظم و ترتیب این مراکز باید همانند خانواده و مسئولیت های خانوادگی در خانه باشد.
57)- باید به زنانی که دارای مسئولیت های خانوادگی هستند،اجازه داده شود تا محل خدمت را در نزدیکی محل زندگی خویش بدست آورند و قادر به انجام زندگی مشترک باشند.اگر زن و مرد هر دو معلم باشند،آنها می توانند در یک مدرسه و یا در یک منطقه تدریس کنند.
58)- معلمین زن با مسئولیت های خانوادگی که قبل از سن باز نشستگی،خدمت را ترک می کنند باید برای بازگشت مجدد به عرصه ی تدریس تشویق شوند. باید برای آنها موقعیت خاصی را در نظر گرفت.
خدمت نیمه وقت
59) - مسئولین و مدارس باید خدمت نیمه وقت را مورد توجه و اهمیت قرار دهند.در صورت نیاز،آنها باید از معلمین واجد شرایط که بنا به دلایلی نمی توانند خدمت تمام وقت داشته باشند،استفاده کنند.
60) - معلمینی که مطابق با خدمت نیمه وقت به کار مشغول میشوند،باید مزایای زیر برخوردار باشند.
الف)- دریافت متناسب همان پاداش و بر خورداری از شرایط استخدامی معلمین تمام وقت.
ب)- اعطاء حقوق مشابه با کسانی که مشغول خدمت تمام وقت می باشند ،در نظر گرفتن تعطیلات با پرداخت دستمزد ،مرخصی استعلاجی،مرخصی زایمان و دیگر نیازهای مطلوب از این جمله می باشد.
ج)- آنها حق دارند و لیاقت دارند  که از حمایت تأمین اجتماعی و حقوق باز نشستگی بهره مند شوند.
فصل هشتم__حقوق و مسئولیت های معلمین
استقلال شغلی
61)- به منظور تبحر و دلبستگی و استفاده از راهنمای تدریس و انتخاب بهترین روشهای تدریس توسط معلمین،حرفه ی تدریس باید از معافیت های آکادمیکی در انجام وظایف شغلی برخوردار باشد.باید نقش لازم در انتخاب و تعدیل موضوعات تدریس،انتخاب کتابهای کمک درسی و روش های کاربردی تدریس،طرح درس و با استفاده از یاری کارشناسان تعلیم و تربیت به معلمین داده شود.
62)- معلمین و سازمانشان باید در توسعه دورهی جدید،کتاب های کمک درسی و راهنمای تدریس مشارکت کنند.
63)- هر سیستم بازرسی یا نظارت باید با نیت تشویق و دلگرمی و کمک به معلمین در اجرای وظایف حرفه ای شان باشد و نباید به کم شدن استقلال،تقلیل قوهی ابتکار و کم شدن تعهد معلمین تعبیر شود.
64)- الف)- در صورتیکه ارزیابی مستقیم از کار معلم،مانند ارزیابی از وضعیت مطلوب و اطمینان از سوء سابقه معلم مورد نیاز باشد،باید ارزیابی بی طرفانه انجام شود و برای معلم شناخته شده باشد.
ب)- اگر معلمین عقیده داشته باشند که غیر منصفانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند،حق دارند که تقاضای ارزیابی مجدد بکنند.
65)- معلمین باید آزاد باشند که از روش های ازشیابی که جهت ارزیابی پیشرفت دانش آموز مفید تصور می کنند ، استفاده کنند.اما باید مطمئن باشند که هیچ بی عدالتی در مورد نتایج دانش آموزان خاص وجود نداشته است.
66)-  مسئولین باید برای توصیه های معلمین در مورد دانش آموزان مستعد و آموزش بیشتر آنها در زمینه های مختلف ، ارزش شایسته ای قائل باشند.
67)- به منظور منتفع شدن دانش آموزان ،باید هر  گونه کوشش و تلاش ممکن برای همکاری متقابل معلمین و والدین تقویت شود.معلمین باید در مقابل برخوردهای نامناسب یا مداخله های غیر منصفانه به وسیله والدین در موضوعاتی که مخصوص مسئولیت های حرفه ی معلمی است،حمایت شوند.
68) - الف)- والدینی که نسبت به مدرسه یا معلمی شکایت دارند،باید در مرحله ی اول و در یک فرصت مناسب با مدیر مدرسه و معلم مربوطه به بحث و گفتگو بپردازند.متعاقباً و در صورت تکرار،به مقام بالاتر ارجاع داده شود و یک رونوشت از شکایت به معلم مربوطه عرضه شود.
ب)- در برسی شکایات و تفحص پیرامون آن ،باید با رفتاری منصفانه فرصت مطلوب به معلمین جهت دفاع از خویش داده شود.صورت جلسه مذاکرات نباید در دسترس عموم قرار بگیرد.
69)- تا هنگامیکه معلمین مشغول به کار می باشند،حداکثر مراقبت  به منظور پرهیز از بروز برخورد با دانش آموزان صورت پذیرد.آن ها باید مانع بروز هرگونه حادثه ای برای دانش آموزان شوند .مسئولین باید آن ها را دربرابر برخوردهای احتمالی در مجاورت و یا در داخل مدارس و یا منطقه ای  که مشغول به خدمت می باشند،مورد حمایت قرار دهند.
مسئولیت های معلمین
70)- باید اذعان نمود که مقام و منزلت شغلی معلمین به احترامی که برای خودشان قائل هستند،بستگی دارد .معلمین باید به منظور موفقیت در حد بالاترین استانداردهای ممکن ودر همه ی ابعاد حرفه ای شان تلاش کنند.
71)- ضوابط حرفه ای مرتبط با عملکرد معلم را باید با مشارکت سازمان معلمین تبیین و تثبیت کرد.
72)- معلمین و سازمان معلمین و مسئولین باید با فعالیتی متقابل،به منظور سهیم نبودن دانش آموزان در خدمات آموزشی و تعاون اجتماعی ،تلاش کنند.
73)- آئین نامه ی انضباطی یا سلوک رفتاری باید توسط سازمان معلمین تعیین شود.قوانین شایسته به تضمین حیثیت شغلی و انجام وظایف حرفه ای مطابق با قواعد اعتقادی کمک می کند.
74)- معلمین با آماده پذیرفتن فعالیت های فوق برنامه به منظور کمک رساندن به دانش آموزان و دیگران باشد .
اصول کلی ارتباط بین معلمین و خدمت آموزشی
75)- درصورتی که معلمین مسئوئلیت شان را انجام ندهند (تخلف کنند)، مسئولین باید کسی را تعیین کرده و در مشورت و گفتگو با سازمان معلمین،موضوعاتی هم چون روشهای تدریس ،سازمان مدرسه و توسعه ی جدید خدمات آموزشی را ایجاد کرده و به طور منظم به کار ببرند.
76) - مسئولین و معلمین باید به اهمیت مشارکت معلمین توجه داشته باشند.این مشرکت می تواند از طریق سازمان صنفی و یا راههای دیگر امکان پذیر باشد. آنه باید در اصلاح کیفیت خدمات آموزشی که به صورت مرحله ای است،مشارکت کنند. مشارکت معلمین می تواند در یافته های آموزشی،توسعه و گسترش رویه ها باشد.
77) - مسئولین باید استقرار کار هیئت های برنامه ریزی را در مدارس و یا در سطوح گسترده تر تشویق و ترقیب کنند.کار هیئت های برنامه ریزی ،توسعه و ترویج فعالیت مقابل معلمین در موضوعات کاری می باشد.مسئولین باید به اهمیت نظرات و پیشنهادات این هیئت ها واقف باشند و آنها را بپذیرند.
بستن http://www.modarair.com/news/فرهنگ-و-هنر/یونسکو.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 397924     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: