نام شما:
ایمیل مقصد:

 ۹۹، سال بازگشت اعتماد عمومی و دیپلماسی شهری/ نویسنده: حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
سال ۱۳۹۸ با تمام فرازونشیب‌ها و حوادث سهمگین آن بر ما، شهروندان و مردم نجیب و صبور ایران گذشت. می‌دانیم چالش‌های اقتصادی، انسانی، محیط‌زیست و زندگی شهری در برابر عزم، خواست و اراده انسان‌ها، کوچک و قابل مدیریت و کنترل اس...

محمود سریع القلم : فرهنگ سیاسی ایران / انقلاب ارتباطات و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر فرصت مقایسه را برای شهروندان کشور فراهم آورده است

محمود سریع القلم : فرهنگ سیاسی ایران / انقلاب ارتباطات و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر فرصت مقایسه را برای شهروندان کشور فراهم آورده است


گروه: فرهنگ، تاریخ، ادبیات و هنر
تاریخ درج: 1392/5/29
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

 

 

فرهنگ سیاسی معقول و منسجم که تقویت کننده و تسهیل کننده توسعه عمومی ایران باشد در راستای خصوصی سازی اقتصادی از یک سو و بارور کردن شهروندان ایرانی از طریق تحول در نظام آموزشی و رسانه ای از سوی دیگر، امکان پذیر خواهند بود. هرچند اصلاح ساختارها برای تحقق فرهنگ سیاسی عقلایی ضروری است، اما چنین تحولی در گروی بلوغ جمعی نخبگان سیاسی و نخبگان فکری در راستای مصالح یک کشور است.

این کتاب در پنج فصل و دو ضمیمه منتشر شده است.

محمود سریع القلم

فرهنگ سیاسی معقول و منسجم که تقویت کننده و تسهیل کننده توسعه عمومی ایران باشد در راستای خصوصی سازی اقتصادی از یک سو و بارور کردن شهروندان ایرانی از طریق تحول در نظام آموزشی و رسانه ای از سوی دیگر، امکان پذیر خواهند بود. هرچند اصلاح ساختارها برای تحقق فرهنگ سیاسی عقلایی ضروری است، اما چنین تحولی در گروی بلوغ جمعی نخبگان سیاسی و نخبگان فکری در راستای مصالح یک کشور است.
این کتاب در پنج فصل و دو ضمیمه منتشر شده است. بعد از پیشگفتار مؤلف فصل اول با عنوان طرح موضوع آمده است. فصل دوم متون فرهنگ سیاسی: یک چارچوب نظری و فصل سوم هم فرهنگ سیاسی ایران: مبانی تاریخی و عشیره ای نام دارند.
در فصل چهارم ارزیابی داده های میدانی مورد توجه مؤلف قرا می گیرد. در فصل پنجم هم نتیجه گیری انجام می شود. ضمیمه یک این اثر پرسشنامه و ضمیمه دوم جداول کار میدانی است.
در پیشگفتار چاپ اول این اثر آمده است: این کتاب نتیجه دو دهه کار علمی پیرامون مسائل توسعه ایران است. در این مدت و طی چهل ترم تحصیلی در دانشگاه شهید بهشتی و چند دانشگاه دیگر، مباحث مفید انتقادی دانشجویان به شکل گیری پرسش ها و دغدغه ها و قالب های نظری انجامیده است. موضوع فرهنگ سیاسی در فصل اول کتاب عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران این نویسنده، تحت عنوان تحول شخصیت ایرانی در سال 1380 مطرح گردید. در واقع کتاب حاضر بحث گسترده و میدانی فصل مذکور است.
در پیش گفتار چاپ دوم این کتاب به قلم مؤلف آمده است: در کتاب فرهنگ سیاسی ایران، روش چند بعدی برای فهم جامعه و سیاست در ایران مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر رهیافت ساخت فرهنگی و اجتماعی سنتی، ساختار اقتصادی نیز مورد توجه بوده است. انسان ها عمدتاً نتیجه ساختارهایی هستند که در آن زندگی می کنند.
وی می افزاید: مادامی که به مسائل رشد و توسعه جاری جهانی توجه نکنیم، فرهنگ سیاسی قدیمی و فعلی ایران هیچ مشکلی ندارد و ظاهراً عده کثیری از آن راضی بوده و خود را با آن تطبیق داده اند.
در پیشگفتار چاپ سوم این اثر نوشته سریع القلم آمده است: از زمانی که فرهنگ سیاسی مدنی در فرآیند رقابت ها و تعامل ها و تکامل بشری رشد کرده و مطرح شد، فرهنگ سیاسی انباشته شده ایرانی دچار مشگل گشت. انقلاب ارتباطات و وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر فرصت مقایسه را برای شهروندان کشور فراهم آورده است و رسانه هایی که چندین قرائت رقیب از پدیده ها را در معرض مقایسه قرار می دهند به فکر و رشد فکری انسان ها مساعدت می بخشند.
 چاپ سوم کتاب «فرهنگ سیاسی ایران» تألیف محمود سریع القلم به همت نشر فرزان روز منتشر شد.
بستن http://www.modarair.com/news/فرهنگ-و-هنر/فرهنگ-سیاسی-ایران.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 397880     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: