نام شما:
ایمیل مقصد:

 ۹۹، سال بازگشت اعتماد عمومی و دیپلماسی شهری/ نویسنده: حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
سال ۱۳۹۸ با تمام فرازونشیب‌ها و حوادث سهمگین آن بر ما، شهروندان و مردم نجیب و صبور ایران گذشت. می‌دانیم چالش‌های اقتصادی، انسانی، محیط‌زیست و زندگی شهری در برابر عزم، خواست و اراده انسان‌ها، کوچک و قابل مدیریت و کنترل اس...

ارميا؛ سمبل تضاد سنت و مدرنیسم ؟

ارميا؛ سمبل تضاد سنت و مدرنیسم ؟


گروه: فرهنگ، تاریخ، ادبیات و هنر
تاریخ درج: 1392/1/7
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

 

 

گروه فرهنگی- رسانه‌ها: یکی از کارکردهای رسانه تغییر سبک زندگی است اما نمي‌توان صرفا از دریچه‌اي مهندسی به موضوعات پیچیده اجتماعی نگریست و هرپدیده‌اي را با تئوری توطئه تحلیل کرد و در پی دستهای پنهان در پس آن بود.
ارميا؛ سمبل تضاد سنت و مدرنیسم؟
پدیده ارمیا، خانم جوانی که با حفظ حجاب اسلامی در مسابقات خوانندگی يك شبکه فارسي ماهواره‌اي شرکت مي‌کند و بعنوان برنده این مسابقات معرفی گردیده است در هفته‌هاي اخیر به یکی از موضوعات چالش برانگیز و مورد توجه خانواده‌هاي ایرانی و شبکه‌هاي اجتماعی تبدیل شده است، شاید بتوان پدیده ارمیا را با موضوع برهنه شدن گلیشفته فراهانی مقایسه کرد، دو جنجال خبری که یکی اصرار بر بدون پوشش بودن زنی جوان موجب جنجال شد و دیگری اصرار بر پوشش داشتن خانم دوم. البته در این میان واکنشها به این دو پدیده تفاوتهای فراوانی دارد، در پدیده گلیشفته، طیف هوادار مدرنیسم مطلق، به دفاع از برهنگی گلیشفته پرداختند و آن را در قالب آزادی‌هاي فردی توجیه کردند، اما طیف سنتی بصورت مطلق آن را محکوم نمودند و اکثریت جامعه که بخش تعامل سنت ومدرنیسم محسوب مي‌شوند، نه لزوما از جایگاه شرع بلکه از نگاه عرف واخلاق در درجاتی ملایم تر از بخش سنتی، اقدام گلیشفته را ناپسند شمردند.

اما در موضوع ارمیا، توافق دوبخش سنتی ومدرن در محکوم کردن این پدیده در نوع خود جالب توجه است. طیف مدرن که از آزادی پوشش تا حد برهنگی گلیشفته دفاع مي‌کرد، از ارمیا بدلیل پایبندی به پوششی که از نظر آنان سمبل خرافات و تحجر ودر بند کردن زنان است انتقاد مي‌کند و طیف سنتی از اینکه زنی محجبه یکی از احکام اسلامی را نقض کرده و در حضور مردان آواز مي‌خواند برمی آشوبد و گویی ترجیح مي‌دهد که ارمیا بجای این رفتار پارادوکسیکال که با حفظ حجاب وعدم تماس فیزیکی با مردان نامحرم به آواز خواندن مي‌پردازد، ظاهری مشابه دیگر شرکت کنندگان یعنی بی حجاب داشته باشد.

اینکه شبکه مذكور که پشتیبان مالی نامعلوم و اهداف نامشخصی دارد چرا زنی محجبه را در این مسابقات بصورت ویژه‌اي مطرح کرده و با امدادهای نیمه غیبی وی را بعنوان برنده معرفی مي‌کند موضوع پیچیده‌اي نیست و همانگونه که دیگران نوشته‌اند مطرح کردن اقلیت و عنصری ناهمخون با سایر افراد، یکی از شگردهای کلاسیک در مدیریت رسانه در جهت جلب توجه، جلب محبوبیت، منافع مالی و مزیتهای حرفه‌اي است، که با توجه به اهداف احتمالا سیاسی کلیت شبکه، ممکن است اهداف دیگری نیز در این میان مطرح باشد اما نگاهی که صرفا مبتنی بر تئوری توطئه باشد نمي‌تواند همه ابعاد پدیده پیچیده اجتماعی ارمیا را تحلیل کند.

در هرموضوع در حوزه سبک زندگی ما با سه طیف عمده در جامعه مواجه هستیم: طیف سنتی که برحاکمیت ارزشهای دینی بر ارزشهای مدرن در جامعه تاکید دارد و مدرنیسم را با سنت سازگار مي‌کنند، طیف مدرن که بالعکس در تقابل میان سنت و مدرنیسم، حق را به جانب مدرنیسم مي‌زنند واز عرصه تعاملات اجتماعی سنت زدایی مي‌کنند و طیف سوم، که نیم توانند میان سنت ومدرنیسم یکی را برگزینند لذات و جذابیتهای مدرنیسم وآرامش بخشی سنت برای آنها هردو مورد نیاز است بنابراین سعی مي‌کنند که در سبک زندگی خودساخته خود سنت را با مدرنیسم بیامیزند و در حوزه‌هاي به ارزشهای سنتی پایبند باشند و در حوزه‌هاي به ارزشهای مدرن رو بیارند.

از این رو بسیاری از مردان ایرانی را مي‌توان مشاهده کرد که به رغم، تدین و پایبندی به نماز و روزه، مداوما به شنیدن صدای خوانندگان نظیر هایده و گوگوش مي‌پردازند، و بسیاری از زنانی که اعتقادات وحتی اعمال مذهبی مداوم دارند اما احکامی نظیر حجاب کامل و یا ممنوعیت آرایش برای نامحرم را نقض مي‌کنند، بسیاری از مردان خانواده این زنان نیز با وجود سازگار کردن خود با بدحجابی از ارزش سنتی غیرت تهی نیستند و ولنگاری زنان خانواده خود را برنمی تابند، بنابراین مي‌توان گفت که طیف سوم به نوع نتیجه التقاط یا تعامل ناهمگون وپارادوکسیکال سنت ومدرنیسم هستند.

شاید از نظر منطقی بتوان طیف اول ودوم یعنی سنتی ویا مدرن را به طیف سوم ترجیح داد چرا که از سازگاری درونی ارزشها در سبک زندگی برخودارند اما واقعیت آن است که اکثریت جامعه ایران را باید در طیف سوم جستجو کرد، بنابراین هرجریانی در جامعه در پی برقراری ارتباط وتحت تاثیر قراردادن این طیف است از این رو مشاهده مي‌شود که از یکسو صداوسیما که تریبون رسمی نظام است برخلاف احکام اسلامی از آرایش غلیظ برای جذاب کردن هنرپیشگان ومجریان زن خود استفاده مي‌کند و شبکه من وتو نیز با قرار دادن زنی محجبه میان شرکت کنندگان آکادمی گوگوش سعی در جذب این نوع از مخاطب دارد.

اما چه باید کرد؟

آیا باید این رفتار پاردوکسیکال در پدیده ارمیا را حمل به تئوری توطئه، سازمان مجاهدین خلق، ترویج بهائیت و یا توطئه آخوندی کرد؟ یا آنکه از منظری عمیق تر تناقضاهای جامعه ایرانی که محصول تعامل پرافت وخیز انقلاب اسلامی با جهان است بررسی نمود. ارمیا نمونه‌اي از هزاران و میلیونها نفری است که در تلاقی دو موج فرهنگی مي‌خواهند وسط بایستند و بخشی از این هردو فرهنگ را همزمان حفظ کنند، گروهی که بی دین نیستند اما نمي‌توان آنها را کاملا متدین نیز دانست، اخلاق و معنویت دین را در کنار لذات مدرن ممنوعه در سنت مي‌خواهند واز این رو دچار نوعی تناقض ارزشی در رفتار مي‌شوند.

مدیریت اجتماعی این طیف فرایندی پیچیده است که از سوی ....رسانه‌هاي حرفه‌اي فارسی زبان خارج از کشور با جدیت دنبال مي‌شود اما از سوی رسانه‌هاي داخلی و نهادهای دینی کمتر مورد توجه قرار مي‌گیرد و اگر در حاشیه و بطن برنامه‌هاي صداوسیما نیز رگه‌هاي از آن دیده مي‌شود پیش از آنکه نتیجه سیاستگذاری آگاهانه و هوشمندانه مسئولان باشد نتیجه غریزه حرفه‌اي برنامه سازان است. به نظر مي‌رسد نباید همانگونه که جامعه بصورت سطحی از کنار پدیده برهنگی گلیشفته گذشت و به محکومیت ویا تایید صرف بسنده کرد در برابر پدیده ارمیا نیز رفتار مشابهی داشته باشد چرا که نادیده گرفتن اکثریت جامعه در درازمدت از سوی نگاهی، به حذف آن نگاه خاص از روند جامعه مي‌انجامد.

 

 

 

 
علی
۱۳۹۲-۰۱-۰۶ ۱۷:۴۷:۰۱
توهم توطئه مثل بختک افتاده روی زندگی ما ایرانیا. این دشمن فرضی کیه که فقط شما میبینیدش. تورو خدا به ما هم نشونش بدین. چی میخواین از جون این بنده خدا. اول شدنش با امدادهای غیبی نبوده جناب نویسنده. اگه یه گشتی توی جامعه میزدی حتما متوجه میشدی که چقدر رای داشت. اگه اول نمیشد اونوقت باید به نتایج ارا شک میکردید.
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۰۰:۱۸:۵۵
دوست عزیز امدادهای غیبی کاملا درست است بخاطر اینکه مجری برنامه علنا گفت خطوط از ایران قطع شده بوده و از بیرون هم فکر نمیکنک کسی به این خانوم رای داده باشه چرا که در حالت خوشبینانه ایشون باید نفر دوم می شد . ضمن اینکه اگر شما به صورت حرفه ای این برنامه را دنبال میکردید نتایج از قبل در فیسبوک اعلام می شد مثلا وقتی یکی از شرکت کننده ها به اسم امیرحسین حذف شده ساعتها قیل روی فیسبوک قرار گرفت که بسیار مشکوک بود . (36347)
 
علی محمد
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۰۱:۰۳:۰۵
دوست عزیز حرف شما کاملا درست است ما در این 8 سال هر اتفاقی می افتد می گویند کار دشمن بوده.اما نباید از کنار بعضی چیز ها هم ساده گذشت و در واقع همه چیز رو با هم نباید قاطی کرد.
واقعا من از شما سوال دارم بی بی سی و صدای امریکا و من و تو بفکر مردم هستن!؟بفکر منافع کشور هستن!؟واقعا برا من سوال هست؟
چرا انگلیس و شبکه های مثل من و تو که معلوم نیست از کجا ارتزاق میشن اینقدر فعالیت می کنند.
البته بخش اعظمی از این مشکلات بخاطر شرایط کشور و دین گریزی مردم و روی برتافتن از صدا وسیمای میلی بسوی رسانه های خارج از کشور هست.
وقتی رسانه فریاد و صدای مردم نباشد معلوم است که مردم از آن روی بر می تابن در نتیجه بدنیال جایگزین هستن که اینجا انگلیس یا هر شخص دیگه ای میخواد در جهت منافع کشورش از فرصت استفاده کنه.
من نمیگم آمریکا و انگلیس دشمن ما هستن ولی حتی امریکا و روسیه که با همدیگر دوست هستن جنگ سختی در بخش رسانه ای دارند.این را نمی شود انکار کرد.
رسانه ای که از جنس مردم خودمان باشد به درد میخورد و سود مند هست نه رسانه ای که فقط بدنبال نابود کردن ارزش ها یا اسمش را هر چه میخواهید بگذارید.
متاسفانه مردم ایران دیگر اینقدر عصبانی هستن از شنیدن کلمه دشمن (البته کاملا هم حق دارند) که هر کاری شود و اسم دشمن وسط بیاید از ان حمایت می کنند البته من همانطور که گفتم نمیخواهم به اینها بگوییم دشمن این جنگ رسانه ای در همه جای دنیا وجود دارد حتی در میان کشور های دوستی مثل روسیه و آمریکا (36354)
 
زهرا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۱۳:۲۲:۵۰
واقعا داریم به کجا می ریم؟آشکارا در این ماجرا دارن حساسیت زدایی می کنن چشم بینا می خواد دوست عزیز!
هر چند از کسانی که به دیدن تن عریان عادت کردن چه بصیرتی میشه انتظار داشت؟ (گیریم این یکی حفظ ظاهر کرده باشه) شما را به ادامه ی خواب دعوت می نماییم. (36415)
 
علی
۱۳۹۲-۰۱-۰۶ ۱۷:۴۸:۳۸
درود
چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم اکثریت جامعه پس از سی سال، در الگوها، تفکرات و نشانگان های سیاسی و فرهنگی دچار تغییرات ماهوی وسیعی گردیده است و این درک مسئولانه می طلبد.
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۶ ۱۸:۲۶:۰۵
مرسی
در تمام این مدت، این تنها نقد علمی و منصفانه قضیه بود و باعث مسرت شد.
بقیه یا دارن ارمیا رو مجاهد خلق جلوه میدن (اقدامی شتابزده برای مبارزه با هجوم محبوبیت ارمیا دربین خانواده های ایرانی) و گروهی هم دارن ایشون رو متحجر (که این دسته هم علیرغم شعار دموکراسی ذره ای پایبند به آزادی عقیده نیستند و در اغلب موارد توهین هایی رکیک نثار دیگران می کنند) معرفی کنند. جالب تر اینه که همه رسانه های داخلی با نوعی هراس دارند با تئوری های توطئه و با رفتاری پارانوئید به این بنده خدا نسبت های ناروایی می زنند و خارج نشینان و به قول شما مدرن پسندان هم ایشون رو متهم میکنند که با تقلب در آرا و بسته شدن خطوط تلفن بقیه شرکت کنندگان اول شده.
به شخصه ابدا پدیده ارمیا رو به معنای واقعی "پدیده" ندیدم و این حقیقتی است که بخش عمده مردم ما هم ارمیاسان زندگی میکنند. همه ما گرفتار چالش سنت و مدرنیسم هستیم.
چیزی که سوای همه مطالب ارزش داشت این بود که ایشون در جایی که حجاب داشتن سخته اینقدر شجاعت داشت که از عقیده اش برنگرده.
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۶ ۱۹:۰۳:۱۷
اگر وآقعا همه مخالف ایشون بودن چرا اول شدن؟
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۶ ۱۹:۱۵:۲۸
باید بین مسائل اعتقادی که یک مسئله شخصی است و مسائل اجتماعی که یک مسئله فرهنگی است تفاوت قائل شد. هیچ کس کامل نیست و هیچ کس نمی تواند اعتقادات خود را بر دیگران تحمیل کند. بنابراین کسانی که بر خلاف اعتقادات یا بر خلاف بخشی از اعتقادات ما رفتار می کنند لزوما مخالف ما و اعتقادات ما نیستند و هدفشان زیر سوال بردن اعتقادات ما نیست. مسئله دین و اعتقاد و پایبندی به جزئی از آن یا تمام آن، مسئله ای شخصی است و مربوط به دیگران نمی باشد.
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۶ ۱۹:۵۰:۴۳
درود بر ارمیا
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۰۰:۵۰:۴۲
اما مسئله اینست که حجاب این خانوم به نوعی دروغ و ریا و تزویر هست.
مگر میتوان مدعی حجاب و اسلام بود ، اما در نزد مردان شروع به اوازخوانی کرد!؟
ودر پارتی ها شرکت کرد!؟من به هیچ وجه این شبکه ها را نگاه نکردم ولی خوب میدانم که نه بی بی سی
نه من و تو و نه صدای امریکا دلش برای مردم نسوخته و نخواهد سوخت!!!واینا همشه با برنامه هستن.
مردم ما متاسفانه فقط مدعی هستن.و در اخلاق نزدیک به صفر هستن.دروغگویی و نفاق و ریاکاری و تزویر به وفور یافت میشود . . .

بهار خواهش دارم چاپ کن
 
سینا از شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۰۱:۵۴:۱۶
یکجانبه گرایی و جناحی عمل کردن صدا و سیما که اسم رسانه ملی! را هم بر روی خود نهاده ، مردم را مجبور به استفاده از ماهواره می کند. آن ها هم مبلغ عقاید خودشانند. نباید ما توقع داشته باشیم آن ها برنامه های باب دل مسئولین ما بسازند. راه حلش هم مسلما پارازیت نیست آزادی بیان و رسانه های آزاد است.
 
رضا
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۰۷:۵۲:۵۶
تاریخ ما نوشته هایی دارد که در حرم سرای ناصرالدین شاه بر اثر فتوای مجتهدی قلیان شکستند و از آن بعنوان یک حرکت مثبت یاد می شود اما در تمام طول تاریخ موسقی غیر سنتی می بینید که آن در مورد خوانندگان زن توام با برهنگی است اما زنی آمده و این سنت برهنگی را شکسته بروید بجای انگ های عجیب و غریب از قرآن کریم و یا احادیث معتبر دلیل آواز نخواندن زن را پیدا کنید و ارائه دهید
 
عباس
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۰۹:۳۱:۱۴
آزادی پوشش حق انسانهاست
 
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۱۱:۰۷:۲۱
تیپ نجیب سالم اجتماعی شاید شبیه پریسا خواننده زن مقبول جامعه ایرانی بوده و هست .
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۱۱:۵۲:۱۵
ایا برنامه های رسانه ملی بدون هدف اجرا می گرددکه ازشبکه ماهواره ای من وتو انتقاد داری تمامی صاحبان ثروت و قدرت برای منافع شخصی و گروهی خود فعالیت دارند و مردم صرفا ابزار و پله ای برای پیشبرد اهداف این صاحبان ثروت و قدرت می باشند
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۱۳:۱۴:۴۳
با سلام
نویسنده این نوشته تحلیل منطقی از وضعیت جامعه ایران ارائه کرده است و نوشته اکثریت جامعه در طیف سوم قرار می گیرد. اما این نوشته او با ساختگی دانستن انتخاب ارمیا تناقض دارد. اگر اکثریت جامعه ایران به دنبال جمع سنت و مدرنیته است. چرا نباید به ارمیا که به نوعی به دنبال همین جمع بستن است رای دهند؟؟؟؟؟؟ پر واضح است که اکثریت جامعه ایران از بین 14 شرکت کننده ای که 13 نفرشان در طیف پیرو مدرنیته محض هستند، ارمیا را انتخاب می کنند. علاوه بر این صدای خوش و جذابیت چهره او نقش مهمی در انتخاب او داشته است.
همین اینها به کنار نکته مغفول این است که کسی نمی پرسد چرا اکثریت جامعه امروز ایران رسانه ملی را رها کرده و چشم به ماهواره دارند چند سال پیش فارسی وان و اکنون من و تو و ایران فردا؟؟؟؟؟؟؟ آیا جز اینست که ماهوره ای ها به خوبی ذات انسان و البته نیازهای انسان ایرانی را بهتر از ما می شناسند و به دنبال شکل دادن جامعه ایران بر مبنای علایق و هویت خود هستند. در این بین هویت ایرانی و اسلامی ما در کوران رقابت رسانه ای رنگ می بازد.
 
mohsen
۱۳۹۲-۰۱-۰۷ ۱۳:۵۹:۴۶
دوستان البته نباید از این موضوع به راحتی گذشت که به قول دوستان با این پدیده ارمیا یک موج جدیدی در کشور ایجاد شده که اکثرا هم از دختران هم هستند که دنباله روی ارمیا شده اند بهرحال با هر نیتی که این پدیده داشته تاثیرش رو در جامعه و بر افکار ما به خصوص قشر زنان ما گذاشته حالا خوب یا بد
بستن http://www.modarair.com/news/فرهنگ-و-هنر/سنت-و-مدرنیسم.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 368975     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: