نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

سوغات رمضان، تربیت علوی است: ... آن چه براي خود مي‌پسندي براي ديگران بپسند و آن چه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران مپسند

سوغات رمضان، تربیت علوی است: ... آن چه براي خود مي‌پسندي براي ديگران بپسند و آن چه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران مپسند


گروه: دیباچه و سخن هفته
تاریخ درج: 1394/4/15
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

مهدی خلیلی... آن چه براي خود مي‌پسندي براي ديگران بپسند و آن چه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران مپسند و ستم مکن همان گونه که دوست نداري به تو ستم کنند و نيکي کن همچنان که دوست داري به تو نيکي کنند و گفته‌اند رهگذري شبانه چند بار بيهوشي مستانه حضرت علي (ع) را در حالت راز و نياز مي بيند و سراسيمه به فاطمه، همسر مهربان و بزرگوارش خبر مي آورد که علي از دنيا رفت و فاطمه که آشناترين همسايه ي روح علي است با تبسمي پاسخ مي‌دهد: اين قصه ي هر شب اوست.

رسول اکرم درباره ي ايشان مي فرمايند: علي دوست خداست. علي آيه هاي قرآن است. علي راه مستقيم است. تجلي گاه نور ايمان است. علي پدر اين امت است. علي پيشواي مسلمانان به سوي بهشت است. علي محبوب من است. علي امير نيکان است. اولين کسي است که به من ايمان آورد و مرا تصديق آورد و علي اولين کسي است که به من ايمان آورد و مرا تصديق کرد و علي اولين کسي است که با من نماز گزارد.

ما شيعه علي هستيم! شيعه علي(ع) سهل و ممتنع است. سهل است، زيرا مي توان ظواهر را رعايت کني و مي تواني فقط يا علي بگويي و در ايام شهادت علي سياه بپوشي و اشک بريزي و عزاداري کني، بي آنکه از خود بپرسي چرا حضرت علي به شهادت رسيد و هدف واقعي ايشان چه بود؟ شيعه بودن ممتنع است زيرا از خود برون آمدن و از خود و خودخواهي جدا شدن و به خدا رسيدن، محتاج انسان شدن و صبوري است. شيعه بودن، سهل است زيرا مي توان بنا به عادت مسلمان اسمي باشي و ديگران را فداي خود کني.

اما شيعه بودن سخت است زيرا بايستي (من) قرباني (ما) شود. علي (ع) شهيد تربيت بود. ايشان در نامه ي تربيتي خود به فرزندش امام حسن (ع) مي نويسند: پسرم نفش خويش را ميزان روابط خود با ديگران قرار بده و آن چه براي خود مي پسندي براي ديگران بپسند و آن چه براي خود نمي پسندي براي ديگران مپسند و ستم مکن همان گونه که دوست نداري به تو ستم کنند و نيکي کن همچنان که دوست داري به تو نيکي کنند و آن چه را براي ديگران زشت مي داني براي خود زشت بدان.

علي، دکتراي تعليم و تربيت از دانشگاه هاي معتبر نداشت، اما شهيد تربيت بود و الگوي واقعي مسلمانان. پدرش ابوطالب، مادرش فاطمه بنت اسد و همسرش فاطمه ي زهرا و معلم بزرگوارش حضرت محمد (ص) بود.  براستي چرا از تعليم و تربيت علوي فاصله گرفته ايم؟ تربيت علوي چه ويژگي‌ها و خصوصياتي دارد؟ مي گويند:حضرت امير مومنان با مردي مسيحي همسفر شد. آن مرد مسيحي گفت: قصد کجا داريد؟ فرمودند: عازم کوفه ام. بر سر دوراهي حضرت راه کوفه را رها کرده و آن مرد را همراهي نمودند. اين امر موجب شگفتي مرد مسيحي شد و پرسيد: مگر شما عازم کوفه نبوديد؟ حضرت فرمودند: بلي. مرد مسيحي گفت: پس چرا راهتان را تغيير داده ايد؟ حضرت فرمودند: توجه دارم، اما اين از حق مصاحبت است که انسان همسفر خود را مشايعت کند.

تربيت علوي نياز امروز
امروز همه به تربيت علوي نياز داريم، بر سياستمداران فرض است عدل علوي را در جامعه پياده کنند. ايشان مي فرمايند: خداوند سبحان عدل را عامل پيشرفت جامعه ي بشري و مانع از ستم و تجاوز و سبب شکوهمندي اسلام قرار داده است و به مالک اشتر ياد آور مي شود که نسبت به آحاد رعيت از مسلم و غير مسلم روش عدالت در پيش گيرد و از ستم و قساوت بپرهيزد.
خلق سراسر همه نهال خدايند/ هيچ نه بر کن از اين نهال ونه بشکن

سيره ي عملي امير المومنين نيز گواهي صادق بر تجسم عدل در نظام رهبري آن حضرت است، تا بدانجا که حتي بيگانگان وي را سمبل عدالت انساني خوانده‌اند. تربيت علوي جز با سادگي و ساده زيستي امکان پذير نيست. مي گويند: وقتي ايشان به خواستگاري حضرت فاطمه رفتند، زرهي داشتند که به چند درهم فروختند و پيامبر قدري از آن را در اختيار بلال گذاشته که عطري براي حضرت زهرا بخرد و باقي مانده را به عمار و ياسر و گروهي از ياران خود داد که براي دختر وي اسباب خانه و لوازم منزل تهيه کنند و اثاثيه و جهيزيه حضرت فاطمه اين بود:1)پيراهن به بهاي هفت درهم.2)روسري به بهاي يک درهم.3)قطيفه ي مشکي که تمام بدن را مي پوشاند.4)يک تخت.5)دو عدد تشک از کتان مصر6)پرده 7)حصير 8)طشت بزرگ9)آفتابه10)کوزه هاي متعدد11)بازوبندي از نقره12)و چند وسيله ي ساده ي ديگرکه ارزش کل آن‌ها 63 درهم بود.

در دامان اين زوج ساده زيست، امام حسن (ع) و امام حسين (ع) تربيت مي شوند و آنجا که ايشان در نامه اي به عثمان بن حنيف عامل خود در بصره نوشت:براي من ممکن بود از عسل مصفا و مغز گندم بخورم و لباس حرير بپوشم، اما اگر علي به اين کار تن دهد، ممکن است در گوشه اي از بلاد اسلامي گرسنگاني باشند که به قرص نان محتاجند!

علي (ع) پيشوا و الگوي ماست، لذا وظيفه داريم ايشان را بشناسيم، آن شناختي که شايسته ي اوست و در شناخت ايشان به خطا و انحراف نرويم همان گونه که خوارج به بيراهه رفتند! نهج الباغه را بخوانيم و به آن عمل نماييم. کتابي که آن را اخ القران مي خوانند و دل هايمان را خانه تکاني کنيم. براستي ملتي که علي (ع) را به عنوان الگوي خويش بر مي گزيند مي بايست تفاوتي با ديگر ملل دنيا داشته باشد. آن جا که امام شافعي درباره ي ايشان مي گويد: اگر علي مرتضي خود را آن طور که بود نشان مي داد، همه ي مردم جهان در برابرش سجده بر زمين مي گذاشتند و چه زيبا شهريار مي سرايد:
علي اي هماي رحمت،تو چه آيتي خدا را/ که به ما سوا فکندي همه سايه ي هما را
دل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بين/ به علي شناختم من،به خدا قسم خدا را

به جز از علي که گويد به پسر که قاتل من/ چون اسير تست،اکنون به اسير کن مدارا

اما ما حضرت علي (ع) را داريم، قدر ايشان را هم مي دانيم؟ آيا جامعه و خانواده و دل هاي ما لياقت ايشان را دارد؟ جامعه اي که 15 درصد ازدواج منجر به طلاق مي شود؟ ماه مبارک رمضان و ليالي قدر فرصتي مغتنم براي تربيت کردن و تربيت شدن است. علي (ع) آموزگار تعليم و شهيد تربيت بود و سراسر زندگي اين ابر مرد تاريخ سرشار از نکات اخلاقي و تربيتي...

چون پسر ملجم او را ضربت زد. امام حسين گريان بر او درآمد. پرسيد: پسرم چرا گريه مي کني؟
- چرا نگريم که تو در نخستين روز آن جهان و آخرين روز اين جهاني!
- پسرم چهار چيز را که به تو مي گويم بخاطر بسپار و آن‌ها را به کار وادار:
خرد بزرگترين توانگري است و بدترين تهيدستي، ناداني است و خودبيني وحشتناک ترين وحشت و خوش گويي گران ترين نعمت. و چون حضرت علي را به خاک سپردند امام حسن (ع) به منبر رفت و گفت: مردم! مردي از ميان شما رفت که هيچکس به رتبه او نخواهد رسيد. رسول الله (ص) پرچم را به وي داد و به رزمگاهش مي فرستاد و او جز با پيروزي بازنگشت و از اموال دنيا جز چند درهم چيزي نداشت ولي همه خوبي‌ها و نيکي‌ها را داشته است. اميد است خانواده هاي ايراني، التفات واقعي به تربيت علوي داشته باشند. شهادت مولا بر همه پيروان واقعي آن اسوه جوانمردي تسليت باد.

بستن http://www.modarair.com/news/سخن-هفته/مهدی-خلیلی.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 331850     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: