نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

هدف های توسعه هزاره چيست؟

هدف های توسعه هزاره چيست؟


گروه: سازمان های غیر دولتی،محیط زیست
تاریخ درج: 1391/7/27
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0
 
هدف های توسعه هزاره چيست؟
هشت هدف توسعه هزاره که گستره ای از به نصف رسانيدن فقر مطلق تا توقف گسترش بيماری ايدز و ويروس آن و ارائه آموزش ابتدايی در سطح جهانی، همگی تا سال 2015 را در برمی گيرد از سندی برگرفته شده که مورد توافق تمامی کشورهای جهان و تمامی نهاد های توسعه ای راهبردی جهان واقع گشته است. اين اهداف موجب برانگيختن تلاش های بی سابقه در رويارويی با نيازهای فقيرترين مردم جهان گشته اند.
" برای دستيابی به اهداف توسعه هزاره در سراسر جهان و در هر کشور فرصت داريم، به شرط اينکه مانند هميشه عزم خود را جزم کنيم. نمی توانيم يک شبه برنده شويم. موفقيت مستلزم اقدام مستمردر طول تمامی دهه از هم اکنون تا تاريخ تعيين شده است. تربيت معلمان، پرستاران و مهندسان؛ ساختن جاده ها، مدارس و بيمارستان ها؛ رشد دادن کسب و کارهای کوچک و بزرگ که توانايی ايجاد شغل را داشته و درآمد زا باشند، نيازمند زمان است. بنابراين بايد از همين حالا آغاز کنيم. و بايد طی چند سال آتی کمک های توسعه ای جهانی را بيش از دو برابر نمائيم. اينها حداقل اقداماتی است که در کمک به دستيابی به اهداف بايد انجام شود."
کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد
 
١- ريشه کنی گرسنگی و فقر شديد
٢- محقق ساختن آموزش ابتدايی همگانی
٣- ارتقای برابری جنسيتی وتوانمند سازی زنان
٤- کاهش ميزان مرگ و مير کودکان
٥- بهبود بهداشت مادران
٦- مبارزه با گسترش بيماری ايدز و ويروس آن، مالاريا و ساير بيماری ها
٧- حصول اطمينان از پايداری محيط زيست
٨- ايجاد مشارکتی جهانی برای توسعه
 
ما مردمان: نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يکم 
اعلاميه هزاره
هدف های هشت گانه
هدفهای توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد
چرا هدف های توسعه هزاره مهم است ؟ برگرفته از گزارش سال 2003 دبير کل در باره اجرای مفاد اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد
گزارش آرمان های توسعه هزاره 2007
گزارش آرمان های توسعه هزاره 2008
 
 

 

همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
 
بستن http://www.modarair.com/news/سازمان/هدف-های-توسعه.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 364387     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: