نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

شاپور کریمی کارشناس برجسته علوم سیاسی : نهادهای مدنی وتقویت دیپلماسی

شاپور کریمی کارشناس برجسته علوم سیاسی : نهادهای مدنی وتقویت دیپلماسی


گروه: سازمان های غیر دولتی،محیط زیست
تاریخ درج: 1392/8/9
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

جوامع توسعه یافته با مشارکت نهادهای مدنی وغیردولتی گامهای بلندی دررفع مشکلات اجتماعی و زیست محیطی برداشته اندکه باتوجه به وجود پتانسیل های بالقوه درمیان مردم امید است . . .
براساس شاخصهای سازمان علمی وفرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو)وجودنهادهای مدنی ومردمی فعال وپویایکی ازنشانه های جوامع توسعه یافته قلمداد می گردد که دراین خصوص دردوران اصلاحات گام های موثر و بلندی برداشته شد که در 8سال گذشته کلیه اقدامات انجام شده درراستای اجرای ماده 182قانون سوم کشورمبنی برتوسعه کمی وکیفی نهادهای مردمی و تشکل های غیردولتی باچالش های جدی مواجه گردید.
فقدان نگاه توسعه ای وزارت کشور،عدم وجودقانون مدون و مصوب نحوه تاسیس و فعالیت سازمان های مردمی وتقویت نگاه امنیتی و تک سویه ازسوی مدیران دولت به این نوع از موسسات مدنی منجربه تعطیلی و منزوی شدن نهادهای فعال و قدیمی وظهور و پدید تشکل های جوان با رویکرد حمایتی دولت در چارچوب موضوعات خاص گردید که بانگاه اجمالی به نوع پروانه های صادره موسسات در استانداری ها و ادارت ورزش وجوانان کشور به آسانی می توان به این واقعیت پی برد. درحالی که کشور در عرصه های خارجی وداخلی بابحران های جدی مواجه بوده وبه عقیده مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت رفاه ،کار وتامین اجتماعی امواج سونامی هایی همچون اعتیاد,ایدز,طلاق و.....درآینده نه چندان دوردامن کشور را فرا خواهد گرفت تلاش دولت مردان درتاسیس بی حد و اندازه موسسات مردمی درقالب یک موضوع این تصور را برمی انگیزد که موسسین آنها یا به دنبال کسب منافع مالی ومادی وقدرت از اعتبارات شاخص های فرهنگی استان ها وکشور هستند یا مدیران وقت که هم اکنون هم درمسند قدرت هستند از واقعیت های اجتماعی وفرهنگی جامعه به دورمی باشند.
اقدام یک سازمان مردمی درنصب غیرقانونی بنرهای صداقت آمریکایی نشان از وجود و فعالیت موسسات مشروحه دارد که باحمایت عده ای در مراکز قدرت برعلیه سیاست های جاری دولت اقدام به شبه افکنی نموده وبه جای تقویت دیپلماسی خارجی و تامین منافع ملی و رفع دغدغه های مردم آب به آسیاب دشمن می ریزند.
بدون شک یکی ازشاخص های موسسات مردمی پرهیز از انجام فعالیت های سیاسی است که دراین باب باید دستگاههای نظارتی و مراجع صدور مجوزفعالیت با اهتمام بیشتراقدامات آنها را رصدنموده تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری گردد.یکی دیگر از مصداق ها دراین مورد می توان به گردهمایی موسسات مردمی درحمایت از زاکانی نامزد ریاست جمهوری اشاره کرد که در سکوت نهادهای ذیربط برگزارشد.

نقش نهادهای مدنی ومردمی به منزله حلقه های واسط ، مردم و دولت درتسریع فرایند توسعه و رفع مشکلات برکسی پوشیده نبیست و در این میان جوامع توسعه یافته با مشارکت نهادهای مدنی وغیردولتی گامهای بلندی دررفع مشکلات اجتماعی و زیست محیطی برداشته اندکه باتوجه به وجود پتانسیل های بالقوه درمیان مردم امید است مدیران منتخب دولت تدبیر و امید زمینه های بالفعل نمودن آنها را فراهم نمایند.جالب آنجاست که برخی ازموسسات درپی ایجاد کمپین جهانی درجهت محکومیت تحریم های وضع شده بر کشورمی باشند ولی عده ی انگشت شماری ازسمنهای نورچشمی مدیران وقت باستفاده از رانت های قدرت و اعتبار بیت المال برطبل مخالفت کوبیده وفقط اهداف کوتاه مدت شخصی وحزبی خود را دنبال می کنند.باتوجه به روند جهانی شدن و نقش آفرینی های سازمان های مردمی ومدنی منطقه ای وجهانی درتقویت واستحکام پایه های صلح ونوع دوستی وتلاش در راستای مبارزه باحقوق زنان وکودکان وهمچنین تنویر افکار جهانیان درخصوص مخاطرات وتهدیدات زیستی زمان آن فرارسیده است که نگاه به سمنهاتغییریافته وبا نظارت بیشتربراعمال آنان نسبت به نقش آفرینی آنهادرعرصه داخلی وخارجی اقدام نمود

بستن http://www.modarair.com/news/سازمان/نهادهای-مدنی.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 364609     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: