نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

افزايش ۳۰ درصدي تولد نوزادان معلول بر اثر آلودگی هوا و پارازیت‌ها

افزايش ۳۰ درصدي تولد نوزادان معلول بر اثر آلودگی هوا و پارازیت‌ها


گروه: سازمان های غیر دولتی،محیط زیست
تاریخ درج: 1391/10/26
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

 

گروه جامعه- رسانه‌ها : روزنامه «حمایت» از افزایش ۳۰ درصدی تولد نوزادان معلول در ایران بر اثر پارازیت‌ها و آلودگی هوا خبر داد. متن گزارش اين روزنامه وابسته به قوه قضائیه را در ادامه مي‌خوانيد:
افزايش ۳۰ درصدي تولد نوزادان معلول بر اثر آلودگی هوا و پارازیت‌ها
اين روزها بحث آلودگي هوا و وجود ذرات معلق باعث مشكلات زيادي براي شهروندان كلان شهرها به ويژه تهران شده است. شايد تاثير جوي آلودگي‌ هوا بر ريه و قلب مشخص‌تر از ديگر ارگان‌هاي بدن باشد و کمتر کسي از تاثير اين آلودگي‌هاي زيست‌محيطي بر‌روي چشم و حتي ژنتيك دردی داشته باشد.

تاثير آلودگي هوا بر حافظه
پزشكان مي‌گويند: قدرت چسبندگي مونوکسيدکربن به گلبول‌هاي سرخ ۲۰۰ برابر اکسيژن است و در هواي سالم ۶ ساعت طول مي‌کشد، خون پاک شود و با کپسول اکسيژن خالص ۳۰ ‌دقيقه طول مي‌کشد تا مونوکسيدکربن از خون خارج شود. غير از مونوکسيدکربن و دي‌اکسيد نيتروژن، سرب نيز در هوا وجود دارد. سرب با غلظت ۶۰ ميکروگرم در دسي‌ليتر پلاسما سبب افزايش ورم مغزي مي‌شود که علايم آن باعث سردرد و کاهش ديد شده و حاصل مسموميت مزمن آن کم‌خوني، افسردگي و کند ذهني و كم حافظگي را بدنبال دارد. هر چند اين اظهار نظرهاي پزشكي هر شهروند تهراني را به وحشت مي‌اندازد ولي متاسفانه آلودگی هوای تهران دیگر بخشی جدانشدنی از پایتخت شده و انگار دیگر شهروندان تهرانی نیز به ناچار عادت کرده‌اند در هوای آلوده تنفس کنند.

افزایش سقط جنین و اختلال‌هاي ژنتیکی
در این میان بحث سلامتی جامعه به کلی نادیده گرفته شده و گزارش‌ها حاکی از آمار افزایش سقط جنین و اختلال‌هاي ژنتیکی بر اثر آلودگی هواست و از یک سو بسته‌هاي حمایتی برای افزایش جمعیت و زاد و ولد هم در حال تهيه است!

بمباران هوايي تهران
دکتر سعید دستگیری در مورد تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادان معلول مي‌گوید: بررسی‌ها نشان مي‌دهد که میزان آلودگی هوای تهران از نظر فلزات سنگین، همچون میزان بمباران‌ها ست و غلظت فلزات سنگین در هوای پایتخت با میزان فلزات سنگین آزاد شده در هوا پس از بمباران برابری مي‌کند.وی ادامه مي‌دهد: فاکتورهای مختلفی در بروز اختلال‌هاي کروموزومی و بیماری‌ها و معلولیت‌هاي مادرزادی دخیل است که از آن جمله مي‌توان به عوامل محیطی اشاره کرد و آلودگی هوا و پارازیت‌ها و امواج و اشعه‌ها نیز در این گروه قرار مي‌گیرند.

آلودگی هوا، افزایش اختلالات ژنتیکی
این استاد دانشگاه مي‌گويد: آمارها نشانگر این مسئله هستند که مواجه با آلاینده‌هاي موجود در هوا همچون سرب و آرسنیک و دیگر فلزات سنگین و نیز در معرض اشعه و پارازیت قرار گرفتن تا ۳۰برابر خطر تولد نوزاد معلول و عقب مانده ذهنی را افزایش مي‌دهد و این زنگ خطری است برای شهروندان پایتخت که هر روزه در معرض این آلودگی‌هاي محیطی قرار دارند.به گفته دکتر دستگیری سه ماهه
نپسندیم که با ارائه آمار ناصحیح به اصطلاح بخواهیم جامعه را از نگرانی دور کنیم
پیش از بارداری، سه ماهه اول و سه ماهه دوم از زمان‌های طلایی به شمار مي‌روند که مراقبت‌ها باید در بالاترین سطح خود صورت بگیرند. این متخصص بیماری‌هاي مادرزادی مي‌افزاید: آلودگی هوا در مادران باردار منجر به سرطان و در جنین منجر به نقص‌هاي مادرزادی و اختلال‌هاي ژنتیکی می‌شود و از این رو بحث پیشگیری بسیار حایز اهمیت است.

افزایش ۲۴ درصدی اختلال‌هاي کروموزومی نوزادان
به گفته اين پزشك به طور معمول از هر یکهزار تولد، دو نوزاد در ایران مبتلا به اختلال‌هاي کروموزومی هستند که با افزایش آلودگی هوا این میزان به ۲۴ درصد افزایش مي‌یابد. در واقع مي‌توان گفت آمار تولد نوزادان با نقص ژنتیکی با پدر و مادر کاملا سالم افزایش یافته است که منشا همه این‌ها آلودگی هواست.این محقق اپیدمیولوژی خاطرنشان کرد: در تحقیقی که به تازگی انجام داده ایم آمارهایی به دست آمده که حاکی از این است که در کشور یک مورد از هر سه مورد اختلال‌هاي ژنتیکی مادرزادی ناشی از آلودگی هوا و پارازیت‌هاي موجود است و همچنین این آلودگی‌هاي محیطی تا ۳۰ درصد خطر سقط جنین را در کشور افزایش داده است. با وجوداین هنوز هم برخی بر این باورند که آلودگی هوا و فلزات سنگین موجود در هوا نمی تواند بر روند سقط جنین و جهش‌هاي ژنتیکی مادرزادی تاثیر گذار باشد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرزاده پزشك متخصص هم در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﺑﺮ بیماریهای ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان مي‌گوید: اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از همه ﭼﯿﺰ ﺑﺮ عهده ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬاران بهداﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و آنها ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ دهند. وی اداﻣﻪ مي‌دهد: ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهای ﺑﺮوز بیماریهای ﻣﺎدرزادی در ﻧﻮزادان مي‌ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری‌هاي ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان و ﯾﺎ جهش‌هاي ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﺧﺘﻼل‌هاي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را تنها زاییده آﻟﻮدﮔﯽ هوا داﻧﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ تنهایی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی مي‌گويد: ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق هوای آﻟﻮده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و اﺧﺘﻼل‌ها ﺑﻌﺪ از چهار ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد و ﺑﺮوز مي‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻟﻮدﮔﯽ هوا را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم داون ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد، اﺧﺘﻼل‌های ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری‌هاي ﻣﺎدرزادی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺬر ﻧﺴﻞ‌های ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ. در نهایت آنچه که مشخص است این است که نمی توان منکر تاثیرات مخرب آلودگی هوا و پارازیت‌های موجود در هوا بر باروری ها، رشد جنین و تولد نوزادان معلول شد و این مسایل باید با بی طرفی و نگاهی روشن و برگرفته از آگاهی‌هاي پزشکی مورد بررسی قرار بگیرد و نپسندیم که با ارائه آمار ناصحیح به اصطلاح بخواهیم جامعه را از نگرانی دور کنیم.

 

Share/Save/Bookmark

 

 
حمید
۱۳۹۱-۱۰-۲۵ ۲۰:۵۵:۴۳
واقعا ادم میمونه چی بگه.اگه هم بگن این مسئولین گوش شنوا دارن؟؟؟
 
۱۳۹۱-۱۰-۲۵ ۲۲:۴۲:۵۹
خانم دستجردی وزیر بهداشت اعلام کرده بودن پارازیت ها هیچ اثری سویی نداره !!!!!!
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۰-۲۵ ۲۳:۰۴:۱۲
فعلا که آقای دکتر اصل کاری وقتی ندارد که به این هشدارهای متخصصین و کارشناسان هیچ توجهی داشته باشدو وقت ذیقیمت ایشان جهت تعویض وزراء منصوبه خودشان .دستور زاد و ولد هر چه بیشتر و وعده های سر خرمن به آحاد مملکت و صدور دستور پارازیت با همه هشدارها هستند . اما اگر در این سال های طولانی بعد از انقلاب اگر ب هجای این تعطیلات مکرر و ضررو زیان های وارده به جای این مملکت که سربه صدهامیلیارد زده است فکری برای بهبود هوای این مملکت میکردیم بهتر نبود؟چه کسی باید جوابگوی پدران و مادران بدبخت این نو زاده گان نگون بخت باشد؟
 
United States
۱۳۹۱-۱۰-۲۶ ۰۸:۲۹:۵۸
آقا راجع به آزبست در هوای تهران نیز بنویس که مقدار آن 100 تا 200 برابر د مجاز است.
 
۱۳۹۱-۱۰-۲۶ ۱۱:۱۱:۱۹
بابا كجاي كاري؟اينا شبانه روز در فكر فتنه و فتنه گر هستند كدوم آزبست؟كدوم مردم؟كدوم هوا؟كدوم گروني؟ (20884)
بستن http://www.modarair.com/news/سازمان/آلودگی-هوا.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 364612     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: