نام شما:
ایمیل مقصد:

اعتراف به اشتباه اولین گام اصلاح و تغییر وضعیت موجود

اعتراف به اشتباه اولین گام اصلاح و تغییر وضعیت موجود


گروه: نوشته های کوتاه اینستاگرامی
تاریخ درج: 1400/5/31
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 5

افراد رشدیافته؛ جوامع باز و کشورهای توسعه یافته به "دانش؛ تعهد و تجربه" دریافته اند که؛
اولین گام در راستای تصحیح یک "سخن، سیاست و یا اقدام نادرست"، قدرت و ظرفیت پذیرش اشتباهات است.
آنهایی که این ارزش اجتماعی، اثبات شده و انسانی را دریافته اند نتیجه و طعم شیرین برخورداری از جوامع و کشورهای پر از "رفاه، امنیت، آرامش، تندرستی و آسایش" را دیده و چشیده اند و بالعکس آنهایی که بر اشتباهات فردی، جمعی، سیستماتیک و تاریخی خود اصرار ورزیده و سیاست های به غایت غلط، تباه کننده و پس رونده را دنبال می کنند، هم چنان گرفتار لوپ و دایره بسته (circle loop )"اشتباه، اصرار و تولید فقر، تبعیض، فساد، رنج و اندوه بی پایان" برای خود، دیگران و مردمانشان شده اند !
چگونه می خواهیم پاسخ "خداوند، تاریخ، وجدان و آتیه فرزندان و نسلمان" را بدهیم !؟
والله اعلم

بستن http://www.modarair.com/news/اینستا/1400-05-31-20-22-49.html
بازديد کل : 501580     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: