نام شما:
ایمیل مقصد:

آیا تنش زدایی با جهان پیرامون و ایجاد فرصت مذاکره برای جلب منافع و امنیت ملی خدمت است یا خیانت !

آیا تنش زدایی با جهان پیرامون و ایجاد فرصت مذاکره برای جلب منافع و امنیت ملی خدمت است یا خیانت !


گروه: نوشته های کوتاه اینستاگرامی
تاریخ درج: 1399/9/2
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 6

 

آنهایی که تحولات بین المللی را که می تواند فرصتی برای رفع تحریم ها و در نتیجه کاهش تورم، گرانی و افزایش ارزش پول ملی را ایجاد و به دنبال داشته باشد، را برنتابیده و غیر منصفانه آن را خیانت و نادانی دانسته، خوش بینانه به علت این که به علم اقتصاد و مدیریت علمی کشور آگاهی نداشته و از مشاوران متخصص در هر رشته نیز بهره نگرفته اند؛ اگر راه حل هایشان مبنای علمی و کاربردی داشت، منطقا می بایست در طول ۴۰ سال گذشته بارها و بارها مردم شریف؛ صبور و نجیب ما از زیر بار رنج؛ نابسامانی و فشار بی پایان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خارج شده و طعم شیرین ثبات، توسعه و رشد اقتصاد و رفاه، آرامش و آسایش را می چشیدند و برای برون رفت از شرایط نامناسب فعلی عزم و برنامه نداشته مسئولان عالی کشور را حمایت و پشتیبانی می کردند !
چند راهکار و راهبرد علمی و عملی که دنیای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، اندونزی، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور و ... آن را تجربه کرده اند؛
۱- کاهش اتکاء کشور به اقتصاد نفتی و رانتی از طریق جذب و رشد سرمایه گذاری، استقرار قانون برای همه، تقویت صنعت جایگزین گردشگری و ... !
۲- متناسب سازی اندازه دولت از طریق برون سپاری و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت پارلمان های شهری و حکمرانی های محلی؛ حمایت از بخش خصوصی حرفه ای و ... !
۳- کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق تمرکز زدایی، افزایش سهم بودجه های تحقیقاتی و عمرانی، فسادزدایی، پرداخت مالیات و امکان نظارت قانونی بر فعالیت نهادهای حاکمیتی و موازی با دولت و ..‌ !
۴- ایجاد امنیت اقتصادی و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق تنش زدایی با کشورهای جهان و منطقه و پذیرش رابطه مستقیم بین صلح، اعتماد مردم، تخصص گرایی و توسعه متوازن و ... !
۵- افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛ ایجاد اشتغال و رفاه و کاهش نرخ تورم و گرانی از طریق پیمودن راه طی شده سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و بومی سازی تجارب جهانی و منطقه ای و ..‌ !
# آیا اگر اقتصاددانان، دانشگاهیان و مدیران توسعه گرا پیرامون راه حل های فوق و عبور از شرایط کرونایی؛ مذاکره و گفتگو در شرایط برابر و صلح عادلانه را با کشورهای قدرتمند و تاثیرگذار جهان توصیه و تجویز کنند، استحقاق اتهام خیانت را دارند و یا برعکس آن !
والعاقبه للمتقین
ان شاء الله


 
بستن http://www.modarair.com/news/اینستا/1399-09-02-20-38-51.html
بازديد کل : 501598     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: