نام شما:
ایمیل مقصد:افراد رشدیافته؛ جوامع باز و کشورهای توسعه یافته به "دانش؛ تعهد و تجربه" دریافته اند که؛ اولین گام در راستای تصحیح یک "سخن، سیاست و یا اقدام نادرست"، قدرت و ظرفیت پذیرش اشتباهات است. آنهایی که این ارزش اجتماعی، اثبات شده و انسانی...
یادداشت هفته(شماره ۳) ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - شنبه "فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان" نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده، فعال مدنی همدل و همگام با مطالبات اکثریت مردم شریف ایران؛ دنیا در هفته گذشته ناگهان، بهت آورانه شاهد سقوط حکومت ۲۰ ساله دولت شبه ...
  آنهایی که تحولات بین المللی را که می تواند فرصتی برای رفع تحریم ها و در نتیجه کاهش تورم، گرانی و افزایش ارزش پول ملی را ایجاد و به دنبال داشته باشد، را برنتابیده و غیر منصفانه آن را خیانت و نادانی دانسته، خوش بینانه به علت این که به علم اقتصا...
در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد مطرح شد نطق پیش از دستور نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد حمیدرضا موحدی زاده ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، ناطق پیش از دستور هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورا بود

1
بازديد کل : 498407     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: